Ledighet och sjukanmälan

Ledighet

För att du ska lyckas i dina studier och nå kursmålen är det viktigt att du deltar i undervisningen. Semesterresor och körkortsundervisning ska till exempel förläggas till lovveckorna. Om du har frågor kring ledighet, kan du vända dig till din mentor.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras av din vårdnadshavare fram till dess att du fyllt 18 år, även när du bor på internatet. Anmälan om frånvaro görs före kl. 08.00 på Skola24 varje sjukdag.

Sjukanmälan görs varje dag om det inte redan första dagen står klart hur länge sjukskrivningen varar. Du som bor på internatet ska lämna skolan och åka hem vid sjukdom. Vid längre sjukdom krävs sjukintyg. 

När du har APL behöver du även sjukanmäla dig till APL-platsen. 

Sjukanmälan

Telefonnummer

Kontor: 0515 - 777 303