Skydda och ta hand om dina träföremål med professionell trä- och möbelkonservering

En man arbetar med ett litet verktyg och en lupp på ett träföremål. Han har ljusblå latexhandskar och glasögonen uppskjutna i pannan.

Vill ni ge möbelsamlingen eller konstverket omvårdnad? Behöver du förbättra ett ytskikt på ditt träföremål? Kanske sanera eller frysa ett föremål som blivit akut skadat?

Oavsett om det gäller att rengöra, justera, laga, underhålla träföremål, stabilisera konstruktioner eller se över ytbehandlingar så kan vi ordna det. Arbetet utförs antingen på plats eller i vår stora ateljé. Vi erbjuder även inventeringar, åtgärdsprogram samt vård- och underhållsplaner för alla typer av föremål och byggnadsdetaljer.

Välkommen att kontakta oss!

Morgan Denlert

Träkonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 30

Att förvara, underhålla och hantera kulturobjekt och miljöer på ett eftertänksamt sätt är viktigt för att undvika skador. Fukt, solljus eller skadedjur är ofta orsaken till att missfärgningar och deformationer på trä och ytbehandlingar uppstår. Sammanfogningar i möbler blir ibland instabila vid oförsiktig flytt eller användning. Repor och stötskador uppkommer av samma anledning. Genom att förbereda och planera förflyttningar minimerar du både påfrestningar och stötskador. Vid bra kontroll av utrymmen undviker du klimat, vatten och insektsskador. Vi hjälper er med råd om skyddsmaterial och klimat. Vi hjälper er planera och kontrollera.

Kontakta oss om du behöver hjälp med: 

  • Stabilisering av material och konstruktioner.
  • Rengöring eller regenerering av ytor.
  • Analys av träslag och ytbehandlingar.
  • Antikvarisk utredning för att kartlägga förekomst av fukt, mögel eller skadeinsekter i historiska miljöer.
  • Skräddarsydda vård- och underhållsplaner.
  • Sanering och frysning vid akuta skadetillfällen.
Flikar i ett dokumentarkiv

Projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt.