Bevara och vårda dina textilier med textilkonservering

Till vänster i bild syns ett ställ med trådrullar i glada färger. Till höger syns ett par händer som syr på en ärm med vackert broderi.

Behöver kyrkans mässhake ses över eller vill ni laga en ridå? Ni kanske har några modedräkter till en utställning som behöver monteras?

Oavsett om det gäller klädesplagg, hembygdsföreningens vävda dynor, offentliga konstverk eller sköra arkeologiska textilfragment så hjälper vi dig att laga, rengöra eller montera och ger dig goda råd om hur textilen ska förvaras på bästa sätt.

Välkommen att kontakta oss!

Anne Marie Ryding

Textilkonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 38

Louise Franzén

Textilkonservator

Telefonnummer

Tanja Malmgren

Textilkonservator

Telefonnummer

Textil består av många olika material. Gemensamt för dem är att de är känsliga för och skadas relativt lätt av fukt, värme, ljus, smuts, skadedjur, felaktig förvaring och hantering.

Våra textilkonservatorer kan hjälpa dig med konservering och restaurering av kulturhistorisk och kyrklig textil. Det kan vara dräkter, museiföremål, olika konstverk, ridåer och mattor. Du kan också få hjälp med inventeringar, föremålsförvaring, utställningsmonteringar och rådgivning.

I kyrkor och det offentliga rummet är vägghängda textilier och konstverk vanliga utsmyckningar. Felaktig montering, nedbrytning av materialet, ljusskador, fläckar och skadegörelse är ofta förekommande problem. Många skador kan förebyggas eller åtgärdas med rengöring, god montering och retuschering.

Textila föremål ställs ofta ut på museer och i hembygdsgårdar eller visas i kyrkor eller loger. Skador kan till exempel uppkomma på grund av tidigare användning eller inbyggda nedbrytningsmekanismer i materialet. Skadorna kan åtgärdas genom konservering och god förvaring. Vanliga konserveringsåtgärder för tredimensionell textil är torrengöring och stödlagningar eller laminering av särskilt känslig textil. Vi kan tillverka specialgjorda stöd och monteringar.

Kontakta oss om du behöver hjälp med: 

  • Konservering av kyrkotextilier och museiföremål.
  • Vård- och underhållsplaner, åtgärdsprogram.
  • Underlag för ansökningar om KAE eller bidrag till kulturarbete genom RAÄ.
  • Rådgivning kring förvaringslösningar.
  • Kurser och workshops om textilvård och städning av kulturhistoriska interiörer.
  • Montering av hängande textil som ridåer, vävar och tapeter
  • Våtrengöring och fläckborttagning, retuschering av fläckar, stödlagningar
  • Mögel- och skadedjurssanering

Bland våra uppdragsgivare finns museer, kyrkor, privatpersoner, hembygdsföreningar, loger, företag, regioner och kommuner.

Flikar i ett dokumentarkiv

Projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt.