Stenkonservering och restaureringstjänster för ditt stenarv

En kvinna står utomhus i strålande sol och mäter upp ett stenkors.Bakom henne skymtar blå himmel och gröna träd.

Behöver gravstenarna i den lokala kyrkan inventeras? Vill ni ta fram en plan för skötseln av kommunens utomhuskonst? Traktens milstolpe kanske är i behov av rengöring och imålning? Eller har ni en marmorbyst som behöver lagas?

Oavsett om det gäller att rengöra eller laga skulpturer, gravstenar, arkitekturbunden sten, mosaiker eller hällristningar så kan vi ordna det. Arbetet utförs antingen på plats eller i vår stora ateljé. Vi erbjuder även inventeringar, åtgärdsprogram samt vård- och underhållsplaner för alla typer av föremål och byggnader.

Välkommen att kontakta oss!

Carin Pettersson

Stenkonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 42

Charlotte Rudbeck

Stenkonservator

Telefonnummer

Även något så hårt och till synes hållbart som sten behöver konserveras. Stenföremål som är placerade utomhus påverkas av vårt bistra klimat som bidrar till nedbrytningen. Små sprickor fyllda med regnvatten kan snabbt bli större då kylan kommer, och stenen frostsprängs. Luftföroreningar är skadliga för stenen. Framför allt far kalkbundna stensorter illa då de kommer i kontakt med luftburet svavel och ytan omvandlas med tiden till gips. Även lavar som ofta finns på sten är aktiva nedbrytare.

Kontakta oss om du behöver hjälp med: 

  • Konservering av utomhuskonst.
  • Vård- och underhållsplaner.
  • Återställning av milstolpar (som klassas som fornminnen).
  • Inventering och besiktning av gravstenar på kyrkogårdar.
  • Bevakning av kulturfastigheter och konstverk i samband med större byggprojekt.
  • Marmor- eller gipsbyster.

Våra uppdragsgivare: Kommuner, regioner och stat, Svenska kyrkan, Trafikverket, större byggföretag, stiftelser, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Flikar i ett dokumentarkiv

Projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt.