Bevara ditt papper för framtiden med papperskonservering

Har konstverket börjat gulna? Är boksamlingen mögelskadad eller finns det trasiga sidor som behöver lagas? Ni kanske behöver hjälp med att förbättra förvaringen?

Teckningar, böcker, akvareller, kartor, fotografier, konst eller andra värdefulla och unika pappersdokument, de flesta ting blir smutsiga eller trasiga med tiden. Men smutsigt papper kan rengöras, i de flesta fall. Och revor eller andra skador går oftast att laga. Vi styr upp din boksamling eller ditt arkiv, rengör brandskadat material, förbättrar förvaring samt lämnar förebyggande råd.

Välkommen att kontakta oss!

Klara Magnusson

Papperskonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 39

Lee Andersson

Konservator, moderna material

Äldre böcker, boksamlingar och andra skriftliga dokument utgör en väsentlig del av samhällets kulturarv. Skadorna på böcker och papper är oftast orsakade av ovarsam hantering och olämplig förvaring. Nedbrytning kan också orsakas av själva materialets egenskaper, exempelvis genom att vissa skrivbläck oxiderar och därför skadar pappret.

Grafik, akvareller och annan papperskonst sätts ofta för fukt, väta, alltför starkt ljus eller olämplig montering. Detta kan i sin tur orsaka missfärgning och fläckar orsakade av till exempel järnpartiklar och mögel.

Kontakta oss om du behöver hjälp med: 

  • Lagning av revor och trasiga föremål.
  • Borttagning av fläckar eller missfärgningar.
  • Stabilisering och montering av sköra papper.
  • Rengöring av brandskadat material.
  • Förvaringslösningar i magasin.
  • Rådgivning kring förebyggande åtgärder.
  • Inventering, skadeinventering och framtagning av åtgärdsprogram.
  • Hjälp med att söka ersättning och bidrag för den aktuella restaureringen.
  • Sanering av mögliga konstverk, samlingar och arkiv.

Bland våra uppdragsgivare finns privatpersoner och företag, hembygdsföreningar, arkiv, museer, skolor och bibliotek.

Flikar i ett dokumentarkiv

Projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt.