Målerikonservering av tavlor, föremål och interiörer

Vi blickar ner mot ett arbetsbord. På bordet ligger en målning, en målarlåda, färgtuber och burkar. Vi ser målerikonservatorn, en kvinna, rakt uppifrån. Hon håller i en palett med vänster hand och med höger hand retuscherar hon målningen på bordet med en mycket tunn pensel.

Har tavlan råkat ut för en olycka och skadats? Behöver ni bedöma skicket på en målning eller en samling? Eller vill ni ha hjälp med att ta hand om en skadad väggmålning i en kyrka?

Oavsett om det handlar om tavlor, möbler, skulpturer, konsthantverk eller väggmålningar och andra fasta interiörer till exempel i kyrkor, kan vi hjälpa till med att åtgärda skadorna. Behöver du upprätta en underhållsplan för att förlänga livet av din konstsamling, inga problem. Vi hjälper dig.

Välkommen att kontakta oss!

Ann-Marie Mild

Målerikonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 40
Målerikonservator

Kajsa Nyström Rudling

Kyrkodokumentation/målerikonservator

Martina Petersson

Målerikonservator, tjänstledig

Telefonnummer

Skador på måleri kan ha flera olika orsaker, som ofta samverkar. Underlaget som bemålats, såsom duk, trä eller annat, påverkas av svängningar i det klimat som omger föremålet. En hög luftfuktighet kan starta en mikrobiell nedbrytning av måleriets bärande underlag och torr luft kan få trä att krympa. I värsta fall kan färgen börja släppa och falla av. En dålig montering eller en slapp duk kan påskynda detta förlopp. Luftföroreningar och smuts bryter ner, likaså för starkt ljus och värme. Mekaniska skador kan uppstå vid felaktig förvaring eller hantering.  

Kontakta oss om du behöver hjälp med: 

  • Rengöring av måleri.
  • Lagning och retuschering av skador på duk och ram. 
  • Kantförstärkning eller byte av kilram.
  • Laminering av sköra dukar eller bonader.
  • Rådgivning.
  • Inventering av konst med bedömning av kondition och planering av åtgärder.
  • Att upprätta vård- och underhållsplaner.
  • Strategier för katastrofberedskap och restvärderäddning.
  • Åtgärder mot skadedjur eller mögel i material.

Observera att vi inte åtar oss att utföra äkthetsbedömningar för konst utan hänvisar då i stället till expertis på området.

Bland våra uppdragsgivare finns Svenska Kyrkan, Statens Fastighetsverk, Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Försvarsmakten, Trafikverket, privatpersoner och privata företag, hembygdsföreningar samt statliga, regionala och kommunala museer.

Flikar i ett dokumentarkiv

Projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt.