Vårda era metallföremål och säkra dem för framtiden med metallkonservering

I bildens förgrund syns huvudet på en lamaskulptur i metall. Bakom laman står en person med munskydd och ljusblå latexhandskar som penslar något på lamans huvud.

Behöver skulpturparken en ansiktslyftning? Kanske behöver ljusstakarna eller nattvardskärlen i kyrkan tas omhand? Har muséet metallobjekt i samlingen som behöver ses över och bevaras för framtiden?

Vare sig det handlar om att rengöra era metallföremål, bromsa nedbrytningsprocesser eller återskapa förlorade delar, färglager eller patina, kan vi lösa det. Vi utför tillståndsbedömningar och inventeringar av kyrkoinventarier, gravvårdar, offentlig skulptur hos kommuner och andra institutioner samt av museiföremål.

Välkommen att kontakta oss!

Carl Brädde

Metallkonservator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 32

Lina Hedberg

Metallkonservator

Föremål och byggnadselement av metall finns överallt omkring oss i vår vardag. Ofta tänker man på metaller som hårda och beständiga material, men de flesta metaller bryts ändå ned, de korroderar; järn rostar och koppar och dess legeringar ärgar. Fukt, salter, smuts, luftföroreningar och ovarsam hantering är faktorer som medverkar till nedbrytningen. Konservering innebär att bromsa nedbrytningsprocessen, till exempel genom att avlägsna korrosion och rengöra ytor från smuts. Genom att ytbehandla metallen kan man sedan skydda den från yttre påverkan en tid.

Kontakta oss om du behöver hjälp med: 

  • Rengöring och stabilisering av metallföremål.
  • Lagning och riktning för att återställa form och funktion.
  • Återskapande av förlorade delar efter förlaga.
  • Återställande av tidigare ytbehandlingar.
  • Skadeinventering av kyrkoinventarier, gravvårdar, offentlig skulptur eller byggnadselement av kulturhistoriskt värde.
  • Upprättande av åtgärdsförslag i samband med skadeinventering.

Bland våra uppdragsgivare finns Svenska kyrkan, Stadsfastighetsförvaltningen och Higab (Göteborgs kommun), Konstenheten (Västra götalandsregionen), Kultur- och fritidsförvaltningen (Partille kommun), Kultur- och fritidsförvaltningen (Varberg kommun) Tändsticksmuséet (Jönköpings kommun), Skövde kommun och Oslo kommun.

Flikar i ett dokumentarkiv

Projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt.