Fältreparatör/Skoglig grävmaskinist

Två elever står vid grävmaskin i skogen

Tycker du om att skruva och är en riktig problemlösare?

I utgången Fältreparatör/skoglig grävmaskinist får du ägna dig åt reparation, konstruktion och enklare tillverkning av delar – fokus är att få den kompetens som behövs för att snabbt kunna lösa problem när det inte alltid finns tillgång till en komplett verkstad. Här får du också grunderna i grävmaskinskörning, byggnation av skogsbilvägar, markberedning och vattenvård. Men du får även lära dig många moment inom serviceteknik som reparation, konstruktion och enklare tillverkning av delar. Du får också grundläggande kunskaper inom svetsning och möjlighet att ta certifikat för HetaArbeten. Den här hybridutbildningen ger dig en bred och högt värderad kompetens som är efterfrågad inom näringen. 

I slutet av din utbildning har du möjlighet att ta grönt kort för skogsbruk och därmed kunna ta en anställning som skogsmaskinförare. Efter utbildningen kan du börja jobba direkt som skotarförare, skoglig grävmaskinist/grävmaskinist inom entreprenad, servicetekniker och mycket mer.

Ansökningskoder:
NBSKG-SV, Naturbruksprogrammet – inriktning skogsbruk
IMVNB-SV, Introduktionsprogrammet – programinriktat val
IMYNB-SV, Introduktionsprogrammet – yrkesintroduktion

Här finner du mer information om vilken kod du ska välja