Om oss

Tillbringa din gymnasietid på ett centrum för utbildning och utveckling inom skog!

På gränsen mellan Svenljungas samhälle och den omgivande naturen ligger vårt centrum för utbildning inom skogsbruk och naturturism. Här finner du stora arealer med skog och sjöar, vilthägn för jakt, en stor modern maskinpark, härliga stigar för mountainbike och vandring och en toppmodern anläggning för tillvaratagande av vilt. Här finns med andra ord allt du behöver för att förbereda dig inför två branscher som alltid skriker efter utbildad personal – skogs- och turistnäringen!

Skolområdet

Här kan du titta närmare på skolområdet och dess byggnader