Kontakt

Sjukanmälan

Telefonnummer

Kontor: 0515 - 777 303

Växel

Naturbruksförvaltningen

Telefonnummer

Kontor: 010 - 455 08 30

Peter Nyman

Rektor

Telefonnummer

Malin Bergsten

Rektor biträdande

Telefonnummer

Jessica Brobjer

Studie- och yrkesvägledare

Telefonnummer

Anna Kern

Kurator

Telefonnummer

Anna Due

Skolsköterska

Telefonnummer

Lina Alfsson

Heltidsmentor

Telefonnummer

Sanna Lenkefors

Heltidsmentor

Telefonnummer

Lisa Hagelin

APL-samordnare

Telefonnummer