Korta livsmedelskedjor - REFRAME

En trälåda med grönsaker hålls upp med soluppgång i bakgrunden

För att hjälpa konsumenter och producenter att hitta varandra arbetar vi med ett projekt där vi identifierar och bygger platser där de kan finna varandra.

Om projektet

Idag är det lätt för stora kooperativ att ta sig fram som producenter, och detta leder till att småföretagare och svensk landsbygd blir utmanade. För att möta detta och kunna skapa fler arenor för de mindre företagen arbetar vi med ett projekt som syftar till att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion och en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på lokalproducerad mat. Det här är ett av de projekt vi genomför som syftar till att få en kortare livsmedelskedja, där vi främjar användandet av lokalproducerad mat och därmed får en starkare koppling mellan stad och land.

Detta gör vi genom kartlägga regionala sjukhus efterfrågan på lokalproducerade livsmedel och utifrån detta skapa en internhandel mellan Naturbruksskolan Sötåsen och ett av regionens sjukhus. Vi utvecklar också Sötåsen till ett lärcenter för korta livsmedelskedjor och hållbar livsmedelsproduktion, en plats där man kan finna inspiration och exempel på hur handel mellan en mindre producent och större konsument kan se ut. Dessutom förväntas projektet leda till ett ökat åtagande för närproducerade livsmedel från politiker och företag. Tillsammans väntas dessa delar leda till en hållbarare livsmedelsproduktion och en starkare koppling mellan stad och land.

Projektfakta

PROJEKTNAMN

Korta livsmedelskedjor

STATUS

Avslutat

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektpartner

SAMARBETSPARTNERS

Agroväst
Gemeente Groningen
Lokalproducerat i Väst

FINANSIÄRER

Interreg - North Sea Region

Logga för Interreg North Sea Region

Funktionsbrevlåda

Telefonnummer

Kontor: 010 - 455 08 30