Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmäntjänstgöring (AT) vid Alingsås lasarett

Tjänstgöringen på 18 månader är uppdelad enligt följande: medicin inklusive anestesi (20 veckor), kirurgi/ortopedi (19 veckor), psykiatri (tre månader) samt primärvård (sex månader). Man blir tilldelad en vårdcentral, i möjligaste mån utefter önskemål.

Huvudansvaret för hela AT-placeringen utgår från Alingsås lasarett som förvaltar den ekonomiska ersättningen från Västra Götalandsregionen. Chef för AT-läkarna är Yvonne Damm.

Ansökan till AT sker två gånger årligen enligt regionens direktiv. Vi tillsätter från och med 2020 20 AT-block som startar uppdelat på fem tillfällen under året. Antagningen sker efter skriftlig ansökan samt intervju.

Tjänstgöringen på 18 månader är uppdelad enligt följande: medicin inklusive anestesi (20 veckor), kirurgi/ortopedi (19 veckor), psykiatri (tre månader) samt primärvård (sex månader). Man blir tilldelad en vårdcentral, i möjligaste mån utefter önskemål.

AT-utbildningen inriktar sig främst på att ge en bra praktisk-klinisk utbildning. AT-läkare bemöts som en kollega, dvs man ingår i schemat som underläkare vid tjänstgöring på avdelningar och akuten respektive primärvårdsmottagningar. Stor vikt läggs på handledning och stöd från övriga kollegor. Målet är att AT-läkare vid legitimation ska känna sig trygg att gå vidare med ST-utbildning.

Det finns tre studierektorer som är fördelade på medicin, kirurgi/ortopedi på Alingsås lasarett (Harald Wängberg), Psykiatrin SU (Theresa Zackrisson) och Primärvården mitten Älvsborg (Johan Edgar).

Handledning

Vid varje placering tilldelas AT-läkaren en individuell handledare. Som stöd för handledningen finns på lasarettets hemsida en praktisk manual. Utöver den individuella handledningen deltar alla AT-läkare i en handledningsgrupp om sex till åtta AT-läkare, sk LOTS-grupp som följs åt under hela AT-tiden. Här diskuteras läkarrollen ur olika aspekter, hur man hanterar svåra situationer osv.

Jourtjänstgöring under dina första 39 veckor inne på sjukhuset

Sjukhusets akutmottagning är öppen för medicin- och kirurg/ortopedpatienter mellan kl 8-21. Då bemannas akuten av primärjourer. Efter stängning av akuten tar en husjour över ansvaret för inneliggande patienter. Husjouren har stöd från medicinbakjour samt kirurgbakjour. AT-läkarna tjänstgör som såväl primärjour som husjour. Narkosläkare är sjukhusbundna.

Psykiatriplacering

Psykiatriplaceringen är förlagd vid psykiatriska kliniken på SU.

Primärvårdsplacering

Under din primärvårdsplacering arbetar du med anpassat schema och egna återbesökstider med akuta och planerade patientbesök.  Du har schemalagd handledningstid med personlig handledare minst en timma per vecka. Och tillgång till ständig instruktion i det dagliga arbetet. Du deltar i schemalagd AT-undervisning en gång i månaden. Jourer gör du tillsammans specialistkompetent kollega eller ST-läkare i allmänmedicin på primärvårdens jourcentral.

Du kommer också under primärvårdsplaceringen få möjlighet att göra studiebesök på kliniker utan AT-ansvar som till exempel öron, ögon, hud, gynekologi, infektion och barn. Ditt schema är anpassat och du jobbar aldrig ensam. En vecka kan avsättas till utlokalisering i annan verksamhet efter eget val.

Litteratur

Alla AT-läkare får vid tjänstgöringens start ett paket om fem böcker. 

  • Medicin: Klinisk EKG-diagnostik av Sverker Jern 
  • Kirurgi: Akut Buk av Lars-Erik Hansson 
  • Ortopedi på Akuten av Sven Anders Sölveborn 
  • Psykiatri: Introduktion till Klinisk psykiatri av Christer Allgulander
  • Allmänmedicin: Allmänmedicin av Krister Jonés 

Kontakt

Studierektor för Alingsås lasarett
Harald Wängberg, Kirurg/Ortopedkliniken 
Telefon: 0322-22 60 00 (växel) E-post: harald.wangberg@vgregion.se

Studierektor för Primärvården
Johan Edgar, Bollebygds Vårdcentral 
E-post: johan.edgar@vgregion.se

Studierektor för Psykiatri 
E-post: su.atschema@vgregion.se

AT-chef
Yvonne Damm
Telefon: 070-082 58 74 E-post: yvonne.damm@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-11-25 15:54