Må bra på jobbet

För oss är det viktigt att du trivs på din arbetsplats. För att skapa förutsättningar för det erbjuder vi friskvårdsaktiviteter, personalförmåner och hälsofrämjande aktiviteter.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget innebär att du som medarbetare får rabatterat pris på aktiviteter för friskvård och hälsa. Friskvårdsbidraget för alla på Alingsås lasarett är 2000 kronor per år.

Kostnadsfri öppen hälso- och sjukvård 

Som medarbetare har du rätt till kostnadsfri hälso- och sjukvård inom öppen vård. Det innefattar besök hos läkare, distriktssjuksköterska och sjukvårdande behandling i öppen vård i hela landet. Förmånen gäller dessutom när du besöker privata vårdgivare som antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller är anslutna till Försäkringskassan. För att du som medarbetare ska må så bra som möjligt, lägger vi också stor vikt vid det förebyggande hälsoarbetet med fokus på kost, sömn, glädje och rörelse.

Rökfritt sjukhusområde

Det hälsofrämjande arbetet syftar till att sprida kunskap, synliggöra goda exempel samt motivera till en hälsosammare livsstil för medarbetare, patienter och befolkning. Ett exempel på detta är att Alingsås lasarett är ett helt rökfritt sjukhusområde. För att uppnå detta erbjuder vi medarbetare och patienter hjälp med att sluta röka genom rökavvänjningskurser.