Jobba hos oss

Vill du vara en av oss och erbjuda Sveriges främsta närsjukvård? Vårt arbete utgår från patienternas behov och vi har en helhetssyn på både patient och organisation där patienten är medaktör i sin vård och behandling.

Mötet mellan patient och personal präglas av trygghet genom öppenhet, omtanke och kompetens. Våra medarbetares engagemang är en stor tillgång och en förutsättning för arbetet med att utveckla vården på sjukhuset.

Alingsås har en strategisk placering i Västra Götalandsregionen och närheten till Göteborg gör att du snabbt kan ta dig hit med tåg, buss eller bil.