Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen för Sjukhusen i väster – Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus – består av sjukhusdirektör, biträdande sjukhusdirektör, chefläkare, chefssekreterare samt stabs- och verksamhetschefer.

Sjukhusdirektör

Martin Rösman
E-post: martin.rosman@vgregion.se

Biträdande sjukhusdirektör

Katarina Andersson
E-post: katarina.s.andersson@vgregion.se

Chefläkare

Per Wiger
E-post: per.wiger@vgregion.se

Chefsjuksköterska

Marianne Gustafsson
E-post: marianne.ch.gustafsson@vgregion.se

Chefssekreterare

Liselotte Ebefors
E-post: liselotte.ebefors@vgregion.se

Stabschefer

Henrik Almgren, produktionschef
E-post: henrik.almgren@vgregion.se

Maria Arup, kommunikationschef
E-post: maria.arup@vgregion.se

Petra Dannapfel, utvecklingschef
E-post: petra.dannapfel@vgregion.se

Marie Granberg Klasson, HR-chef
E-post: marie.granberg.klasson@vgregion.se

Ulf Lindberg, ekonomichef
E-post: ulf.lindberg@vgregion.se

Verksamhetschefer

Per Arnell
Ambulanshelikoptern
E-post: per.arnell@vgregion.se

Eva Blixt
Psykiatri
E-post: eva.blixt@vgregion.se

Marie Gardtman
Medicin
E-post: marie.gardtman@vgregion.se

Johan Kling
Anestesi, operation, intensivvård
E-post: johan.kling@vgregion.se

Ulrika Jonsson Milusic
Geriatrik, neurologi, rehabilitering
E-post: ulrika.milusic-jonsson@vgregion.se

Lorna Niklasson
Barn, unga och folkhälsa
E-post: lorna.niklasson@vgregion.se

Jerker Persson
Akutsjukvård
E-post: jerker.persson@vgregion.se

Joakim Samuelsson
Kirurgi och ortopedi
E-post: joakim.samuelsson@vgregion.se

Hanne Wallström
Diagnostik och service
E-post: hanne.wallstrom@vgregion.se