Matilda Apelqvist - Yrkeslärare inom djur

Matilda Apelqvist berättar om sitt arbete som Yrkeslärare inom djur

 

Syntolkning

Matilda står utanför Gula villan på Sötåsen. Matilda sitter på en stol och berättar om sitt jobb och sin bakgrund. Matilda hälsar på en kalv. En elev från internatet myser med sin hund och läser en bok, en annan elev matar en kalv. Bilder från Matildas tid i Sydafrika visas. Matilda sitter på en stol och berättar om sina tidigare jobb och om hur hon tycker det är att arbeta på Sötåsen.