Johan Samuelsson – Yrkeslärare inom jakt och viltvård

Porträttbild på Johan Samuelsson

Johan Samuelsson berättar om sitt arbete som yrkeslärare inom jakt och viltvård på Naturbruksskolan Svenljunga.

Berätta om ditt jobb? Vad gör du på dagarna?

Jag arbetar som lärare inom jakt och viltvård. Utöver undervisning är en del av mitt arbete att utveckla jaktutbildningen på Naturbrukskolan Svenljunga. Ett led i detta är att vi planerar kurserna efter ett tätt samarbete med branschen och praktikvärdarnas krav på utbildningen. I arbetet ingår även att ha hand om skötseln av våra såtar, hundgårdar, vilthägn och djuren i hägnet. Just nu planerar vi utsättning av fasaner och änder samt att skaffa förutsättningar för djuren att överleva.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att se eleverna utvecklas. Jag tycker också att det är inspirerande att förmedla information och min kunskap till eleverna som de sedan gör om till sin egen kunskap. Att sedan se hur eleverna växer när de hamnar på gårdar och gods runt om i Sverige som jaktelever och jaktpraktikanter är väligt givande.

Vilka utmaningar kan du möta i vardagen?

Den största utmaningen är bredden av grundkunskap, intresse och vilja hos våra elever. Vissa elever är extremt intresserade och vill komma långt inom branschen medan andra vill gå tre år och kunna arbeta sig till ett gymnasiebetyg samtidigt som de gör något de tycker om. Men att möta upp varje individ där de är och ta dem så långt det går skulle jag säga är den största utmaningen. 

Vad driver dig i ditt yrke?

Det som driver mig är att se våra elever lyckas. Jag vill utveckla mig själv och lära mig mer för att kunna ge den bästa undervisningen och förutsättningarna till våra elever.

Vad gör du helst en ledig dag?

Tillsammans med familjen driver vi en gård med 50 hektar åkermark och 50 hektar skog var av 16 hektar är hjorthägn. Gården är i en utvecklingsfas men driften grundar sig i jakt och viltvård. Snart färdigställs vår vilthanteringsanläggning där vi kommer vidareförädla gårdens produkter som vi sedan säljer i vår gårdsbutik. Vi gör också mycket grovfoder som vi dels fodrar våra hästar och viltet i hägnet med, men vi säljer också en del. Ett av gårdens ledord är biologisk mångfald och runt omkring gården arbetar vi med blommande remisser, bettlebank och skydd för viltet.

Vad har du gjort tidigare? Andra jobb/studier?

Jag är utbildad jägmästare och har läst ett år på University of Aberdeen där jag studerade jakt och skog. Efter studierna började jag jobba som virkesköpare på Sydved. Några år senare fick jag en förfrågan från skolan om ett arbete som lärare inom jakt, viltvård och skog som jag inte var sen att hoppa på!