Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Västsveriges regionala handlingsplan för socialfonden+  2021-2027

Europeiska socialfonden ska bidra till en välfungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. 

Västra Götalandsregionen och Region Halland har tillsammans tagit fram en gemensam regional handlingsplan för Västsverige inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet ESF+ 2021-2027. 

Den regionala handlingsplanen bygger på det nationella socialfondsprogrammet ESF+ och tar tydligt avstamp i de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götaland och Halland. Programmet är en viktig finansieringskälla för genomförandet av strategierna. 

Den regionala handlingsplanen för Västsverige utgår ifrån sammanhållningspolitikens politiska mål 4 -  Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter samt programområde A - Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla i det nationella socialfondsprogrammet ESF+.

Västsveriges regionala handlingsplan delas upp i två programområden med tillhörande fem prioriteringar. 

Programområde A1- Främja livslångt lärande

Främja livslångt lärande i syfte att skapa goda möjligheter till utbildning och kompetensutveckling som matchar arbetsmarknadens behov av kompetens samt att främja ett hållbart arbetsliv. 

Inom programområde A1 stöds insatser som främjar livslångt lärande och ger stöd till arbetskraftens rörlighet. Satsningar kan avse insatser direkt till målgruppen, insatser för att utveckla organisationer samt insatser för att utveckla system och strukturer.  

Det finns utpekat tre prioriteringar som är särskilt viktiga för Västsverige för att främja det livslånga lärandet. Prioriteringarna kan omfatta insatser på individuell, organisatorisk och strukturell nivå:  

  1. Matcha och utveckla kompetens för att möta arbetsmarknadens behov
  2. Skapa goda möjligheter till kompetensomställning på arbetsmarknaden  
  3. Främja ett hållbart arbetsliv 

Programområde A2 - Uppmuntra aktiv inkludering

Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika möjligheter och aktivt deltagande på arbetsmarknaden samt förbättra anställningsbarheten. 

Programområde A2 riktar sig främst till individer som står utanför arbetsmarknaden och syftet med insatserna är att skapa förutsättningar för fler att delta på arbetsmarknaden.

Det finns utpekat två prioriteringar som är särskilt viktiga för Västsverige för att uppmuntra aktiv inkludering. Prioriteringarna kan omfatta insatser på individuell, organisatorisk och strukturell nivå:  

  1. En mer inkluderande arbetsmarknad för fler i arbete
  2. Möjliggöra fullföljda studier för fler

Aktuella utlysningar

Utlysningar - Svenska ESF-rådet

Förvaltande myndighet

Förvaltande myndighet för programmet är Svenska ESF-rådet med ett regionalt kontor i Göteborg. Besök regionkontoret Västsveriges hemsida för aktuella aktiviteter, utlysningar och kontaktuppgifter. 

Senast uppdaterad: 2023-12-20 16:43