Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalfonden

Med hjälp av Regionalfonden kan olika aktörer driva projekt för miljö, klimat, företagande, kompetens eller spjutspetsforskning. Projekten kan vara mycket olika men målet är detsamma: Hållbar utveckling och sysselsättning i alla Europas regioner.

Regionalfonden i Sverige består av 8 regionala program och ett nationellt regionalfondsprogram:

Nationellt regionalfondsprogram - (Tillvaxtverket.se)

Regionalfondsprogrammet Västsverige

Visionen för programperioden 2021-2027 är Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige. För att nå visionen riktar sig programmet till satsningar på innovationskraft strukturomvandling och entreprenörskap. Programmet fokuserar också på att utveckla färdigheter för smart specialisering och bidra till en cirkulär och hållbar ekonomi. Programmet finansierar innovativa projekt som möter regionala utmaningar. Små och medelstora företag är målgruppen men programmet jobbar även med det företagsfrämjande systemet och med test- och innovationsmiljöer för att lyfta näringslivet. Det innebär att många olika aktörer behöver samverka, utvecklas och hitta sina regionala roller. 

Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige 

Programmet tar tydligt avstamp i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Västra Götaland 2021-2030 och de prioriteringar som görs där. Programmet är en viktig finansieringskälla för genomförandet av RUS.

Utöver RUS utgår programmet från bland annat Klimat 2030, EU:s Green Deal, underlag kopplat till smarta specialiseringsstrategier samt regionala analyser.

Insatser inom programmet

Fokus ligger på innovationskraft, med grund i små- och medelstora företags behov och vilja att utvecklas. Fokus ligger på områden där just Västsverige är extra starka, så kallade områden för Smart Specialisering. Grön omställning är också ett viktigt område, för att hitta nya lösningar med förnybar energi och cirkulära värdekedjor. 

I programmet behövs insatser som går i linje med två av EU:s politiska mål 1. Ett smartare Europa 2. Ett grönare Europa. Varje politisk mål är indelat i specifika mål. Västsverige investerar i Forskning & Innovation, Företag & Näringsliv, Kompetensförsörjning samt Miljö & Klimat.

Geografiskt område

I programområdet Västsverige ingår Västra Götalands och Hallands län. 

Programbudget

462 miljoner kronor. Programmet finansierar max 40 procent av kostnaderna i projekten. Medfinansiering kan vara både offentlig och privat. 

Aktuella utlysningar

Utlysningar - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Senast uppdaterad: 2023-11-16 15:41