Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

EU-program 2021-2027

Västra Götaland berörs av ett antal EU-program, vilket gör det möjligt för olika aktörer att få sina projekt finansierade av EU-medel. På en övergripande nivå delas EU-programmen in i sektorsprogram och EU:s fonder för tillväxt och sysselsättning.

EU:s Sammanhållningspolitik

EU:s regionalpolitik kallas också för sammanhållningspolitik. Sammanhållningspolitiken syftar till att utveckla Europas regioner genom att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Målet är att bidra till en ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa.

Sammanhållningspolitiken genomförs i programperioder om sju år och omfattar cirka 373 miljarder euro för åren 2021-2027, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av EU:s budget. Knutet till sammanhållningspolitiken finns EU:s fonder för tillväxt och sysselsättning och är EU:s främsta investeringsverktyg för att genomföra sammanhållningspolitiken.

EU:s fonder för tillväxt och sysselsättning som Västsverige tar del av är:

Förutom dessa fonder finns också Havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet där förvaltande myndighet är Jordbruksverket.

Sektorsprogram

Utöver de europeiska fonderna för tillväxt och sysselsättning finns även de transnationella sektorsprogrammen, dessa program är en typ av EU-finansiering som delas in efter inriktning och syfte. Sektorsprogrammen är ofta tematiska och bedrivs transnationellt, vilket innebär att projekten involverar aktörer från flera europeiska länder.

Kraven är ofta höga på innovation och beviljade projekt förväntas ha ett tydligt mervärde för hela Europa. Med andra ord ska det finnas en klar nytta av att utföra projektet på europeisk nivå. Det finns flera hundra sektorsprogram och i listan till vänster presenteras ett urval av dem tillsammans med de europeiska tillväxt- och sysselsättningsfonderna.

Senast uppdaterad: 2023-12-21 15:38