Växtodling och maskin

Traktor lyfter halmbal på skördat fält med balvagn i förgrunden

Brinner du för lantbruk och vill ha en bred utbildning där du lär dig både teori och praktik från frö till skörd?

På yrkesutgången Växtodling och maskin lär du dig om allt du behöver veta om spannmål, vall och oljeväxter samt får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom hållbar växtodlingsproduktion. Du lär dig också att underhålla och sköta alla maskiner som används i ett modernt lantbruk. Självklart får du också med dig grunderna i lantbruksdjur.

Under utbildningens gång varvas praktik med teori. Stor del av växtodlingskurserna läggs på APL (arbetsplatsförlagt lärande) och vårt skoljordbruk där du får vara med på riktigt i ett modernt lantbruk. Under utbildningens gång får du möjlighet att läsa till behörighet för användning av växtskyddsmedel, fördjupa dig inom specialgrödor och lära dig om precisionsodling som exempelvis hur vi får rätt gödselgiva på rätt plats.

Du får vara med under växtodlingsåret från sådd till skörd och testa på att använda maskiner så som jordbearbetningsredskap, såmaskin, gödseltunna, skördetröska med mera. Maskinkörningen påbörjas i simulatorer för att sedan utföras i verkliga jordbruket, antingen på skoljordbruket eller ute på APL-platserna.

Direkt efter utbildningen kan du arbeta som maskinförare på gårdar och försöksstationer. Men du kan också välja att läsa vidare till exempelvis driftledare, agrotekniker eller lantmästare.

Ambassadörerna testar Växtodling

Inriktning: Lantbruk
Ansökningskod:
NBLAN-SÖ