Lantbruksdjur

En lärare och en elev sitter ner i halmen tillsammans med griskultingar

Trivs du bäst nära djur och natur?

Djur är en viktig del av lantbruket och dessutom bjuder de på roliga och omväxlande arbetstillfällen. Som elev på Naturbruksskolan Sötåsen är du med i driften och sköter om våra lantbruksdjur. På skolan finns det 75 mjölkkor, 70 tackor och 40 suggor. På yrkesutgången Lantbruksdjur får du en stabil grund för ditt framtida arbete som djurskötare. Du kommer lära dig det mesta om djur i lantbruket – allt från foder och stallmiljö till avel och djurens hälsa och sjukdomar. Du lär dig också om djurens beteende, fodersmältning och uppbyggnad.

Under din utbildning får du många tillfällen att utveckla ditt ”djuröga” genom att du får hantera många olika djur i olika situationer både på skolan och på din apl-plats (arbetsplatsförlagt lärande). Dina kunskaper breddas genom att du även får grunder i växtodling och lantbruksmaskiner. Här lär du dig bland annat att köra och använda olika typer av lantbruksmaskiner och redskap för att producera foder till djuren.

Direkt efter utbildningen kan du arbeta som djurskötare på gårdar och försöksanläggningar. Självklart kan du även välja att läsa vidare. Inom lantbruksdjur kan du utbilda dig och arbeta som till exempel driftledare, agrotekniker, lantmästare, agronom, etolog, lantbrukare, driftledare, maskinförare, rådgivare, säljare, försökstekniker, forskare och yrkeslärare.

Ambassadörerna testar Lantbruksdjur

Inriktning: Lantbruk
Ansökningskod:
NBLAN-SÖ