Lokalbehandling trycksår

Ett trycksår som totalavlastas har större förutsättning att läka därefter väljer man lämpligt förband utifrån sårutseende och anamnes.

Rekommenderade förband

Rikligt/måttligt vätskande sår


Vätskande, illaluktande sår


Fuktiga, svarta nekroser


Torra, gula nekroser


Fuktiga, gula nekroser


Sår med biofilm


Rena, granulerande sår


Sår där sårläkningsprocessen avstannat

Omläggningsförslag vid djupa trycksår