Information

Frågeställning

Vilken information skall ges till patient, närstående eller annan vårdgivare?

Kriterier

Patient med trycksårsrisk eller etablerat trycksår

Mål

Välinformerad, delaktig patient, närstående eller annan vårdgivare

Åtgärd/information

Information ges om:

  • Riskfaktorer för att utveckla trycksår
  • Behov av lägesändring
  • Skjuvrisk
  • Mat och vätskeråd
  • Vikten av att inspektera huden
  • Hudvård, smörja torr hud och skydda från fukt
  • Vikten av tryckavlastning

Länk till informationsbroschyren "Patientens bästa knep mot trycksår, undernäring och fall" (dokument i PDF-format)

Kvalitetssäkrat

240614 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde