Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Riskbedömning trycksår

Riskfaktorer

Förutom den allmänna bedömningen av patienten gällande allmäntillstånd, rörlighet och hudbedömning så finns det riskfaktorer som 
  • Hög ålder
  • Undernäring
  • Inkontinens – Fuktig hud
  • Imobiliserad patient, terminal sjukdom/ palliativt skede, lång vårdtid (sängläge)
  • Dehydrerad patient, feber
  • Nedsatt känsel
  • Smärta
  • Underliggande sjukdom; diabetes, nedsatt arteriell cirkulation
  • Fastande, sängliggande i väntan på operation, långa operationstider

Sammanfattningsvis ökar risken att utveckla trycksår vid nedsatt allmäntillstånd, immobilisering och icke-adekvat tryckavlastning. 

Genom adekvat riskbedömning identifieras riskpatienter och förebyggande åtgärder kan sättas in. 

Hjälpmedel vid riskbedömning

Bedömning utförs snarast efter ankomst. 
Upprepas vid förväntad risksituation t. ex. försämrat hälsotillstånd, inför/efter större kirurgiska ingrepp, inför längre transporter samt byte av vårdform och/eller utskrivning.

Observera!

Resultatet av A, B och C ger vägledning vid bedömning av trycksårsrisk

Vid bedömd risk för trycksår välj - Åtgärd vid trycksårsrisk

Vid befintlig tryckskada välj - Åtgärd vid trycksår klass I-IV


Senast uppdaterad: 2022-03-11 12:55