Frizon och storlek

Frizonen är den tomma och fria ytan runt logotypen där inga andra grafiska element eller text får placeras. För att logotypen ska vara tydlig och läsbar finns en bestämd frizon och logotypen ska alltid vara så stor att den är läsbar.

Frizonen

För att logotypen ska framträda tydligt får den inte placeras för nära omgivande grafiska element (text, bilder och liknande). Området runt logotypen ska hållas fritt.

Frizonens storlek motsvarar halva symbolens höjd. Det är samma storlek på frizonen för alla varianter av logotypen inklusive logotyperna för Folktandvården, Närhälsan och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Frizon på VGR logotyp

Ibland förekommer VGR:s logotyp i sammanhang med flera avsändare med varsina logotyper. Tänk då på att varje logotyp har sin frizon. Vid placering, ta hänsyn till de upplevda storleksförhållandena och till läsbarheten. 

Storlek

Logotypen får aldrig återges i mindre format än att all text i logotypen är läsbar. Storleksförhållandet mellan symbolen och texten får inte förändras. 

Den långa logotypen ska användas så länge texten i logotypen är läsbar. När den långa logotypen inte är läsbar ska du använda den korta logotypen. Det kan exempelvis vara i mobilvisning av en webbplats eller som profilbils på sociala medier. 

Profilbild till sociala medier finns i mediebanken

mobilskärm och bygghälm med VGR logotyp

Den korta logotypen används på små ytor eller i sammanhang där den långa varianten inte är läsbar.

Minsta storlek i tryck 

Hur stor logotypen behöver vara för att vara läsbar är beroende av hur stor trycksaken är och från vilket avstånd logotypen ska läsas. Det finns därför inget exakt minsta mått att förhålla sig till, men logotypen får aldrig återges i mindre storlek än att all text i logotypen är läsbar från det tänkta läsavståndet. 

Rörligt format

VGR:s logotyper är inte rörliga eller tredimensionella. Det innebär att när de presenteras i rörligt format ska samtliga element inom frizonen behållas som de är.