Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utbilda dig

Här har vi samlat ett antal filmer där personer som arbetar med våld och funktionsnedsättning, eller personer som har egen erfarenhet, berättar om olika aspekter av att samtala kring våld.

Filmerna spelades in i samband med slutkonferensen för projektet Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld, i januari 2019.

Att berätta om det som är svårt

Per Andersson

Per Andersson - som själv har kommunikationssvårigheter - är ett energiknippe med mycket humor. Han föreläser gärna och är engagerad för andra, exempelvis genom föreningen ISAAC Sverige. Per ger glimtar från sina egna tidiga upplevelser av att vara utsatt och av att försöka berätta. Om vikten av att bli lyssnad på, och trodd.

Barn med funktionsnedsättning - ökad risk för utsatthet för våld och kränkningar

Carl Göran Svedin

Carl Göran Svedin är professor i barn- och ungdomspsykiatri med inriktning barnmisshandel och sexuella övergrepp vid Linköpings universitet. Han är också forskningsledare på Barnafrid. Carl Göran belyser forskning och erfarenheter nationellt och internationellt när det gäller våld och kränkningar mot barn med funktionsnedsättning. Han kommer även prata om vad som behöver utvecklas när det gäller kunskap och information kring denna grupp.

Att utforma en våldsförebyggande intervention

Amanda Nyberg

Amanda Nyberg är leg logoped på DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, projektledare för Bildsamt och doktorand vid Centre for Augmentative and Alternative Communication, Pretorias universitet i Sydafrika. Amanda berättar om att utforma och utvärdera en våldsförebyggande intervention som riktar sig till barn med kognitiva eller kommunikativa funktionsnedsättningar.

Från tystnad till rättvisa

Robyn White

Robyn White, master i Alternativ och Kompletterande Kommunikation, är doktorand vid Centre for Augmentative and Alternative Communication vid Pretorias universitet i Sydafrika. Robyn tar upp behovet av att identifiera både hinder och faktorer som kan underlätta för en person med kognitiva och kommunikativa svårigheter som utsatts för brott då denne vittnar i domstol.

Att undervisa om våld

Lena Corin Andersson, Annika Edvardsson och Marie Björklund

Specialpedagogerna Lena Corin Andersson och Annika Edvardsson och speciallärare Marie Björklund arbetar på gymnasiesärskolan i Alingsås. Alla tre har tillsammans med sina elever medverkat i projektet för att ta fram Bildsamts förebyggande undervisningsmaterial om våld. De kommer att berätta om sina erfarenheter vid framtagandet av materialet och lyfter vikten av att prata om våld med denna elevgrupp.

Har något hänt? Att reda ut något som hänt

Ingrid Mattsson Müller

Ingrid Mattsson Müller är leg logoped på DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har arbetat i projekt Bildsamt och är även involverad i andra projekt, exempelvis KomHIT Flykting. Ingrid berättar och visar en film på hur Bildsamts häfte för att reda ut misstankar om våld och andra missförhållanden kan användas.

Att samtala med någon som misstänks ha varit utsatt för våld

Charlotte Qvandt

Charlotte Qvandt är barnförhörsledare och brottsutredare hos polisen på Barnahus Stockholm. Hon har varit delaktig i arbetet med att ta fram material som ska kunna användas på Barnahus när barn misstänks ha varit utsatta för brott. Charlotte kommer att presentera de material som kan användas vid samtal med någon som misstänks ha varit våldsutsatt med ett särskilt fokus på hur bildstöd kan användas i samband med barnförhör.

Alla har rätt att kommunicera!

Fredrik Malmberg

Fredrik Malmberg är generaldirektör vid SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under åren 2008-2017 var han även Barnombudsman. Fredrik talar om skolans ansvar att säkerställa alla elevers rättigheter.

Senast uppdaterad: 2019-10-09 15:40