Ätstörningsmottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Lasarettsgatan 1
442 41 Kungälv

Yttre vägbeskrivning

Med bil från E6, kör av vid Kungälvsmotet. Följ vägskyltar. Med buss, åk till Kungälvs resecentrum, byte till anslutande buss mot sjukhusområdet. Se skyltning på sjukhusområdet och i sjukhusets huvudentré.

Västtrafik - reseplaneraren

Ätstörningsmottagningen utreder och behandlar patienter inom psykiatrin med ätstörning som huvudsymtom.

Behandlingen inleds med information om sjukdomstillståndet samt motivationsarbete. Insatser kan vara individuella, i grupp eller dagvård.  Med barn och unga arbetar vi familjebaserat.

Mottagningen har en tvärprofessionell personalgrupp för att kunna erbjuda olika typer av behandlingsinsatser.

Söka vård hos oss

För att erbjudas behandling på ätstörningsmottagningen krävs en intern remiss från en vuxenpsykiatrisk mottagning eller BUP-mottagning.

Vi som arbetar här

Vid ätstörningsmottagningen arbetar, skötare, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykiatrisjuksköterska, dietist och läkare.

Ansvariga för mottagningen

Maria Eidenby, vårdenhetschef
Tfn 0700-82 25 74
E-post: maria.eidenby@vgregion.se

Observera att vi via e-post inte kan ta emot eller svara på frågor som rör personliga uppgifter, såsom ditt eller din anhörigas hälso- eller sjukvårdstillstånd. För sådana ärenden ber vi dig att i stället ringa till mottagningen.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Lasarettsgatan 1
442 41 Kungälv

Yttre vägbeskrivning

Med bil från E6, kör av vid Kungälvsmotet. Följ vägskyltar. Med buss, åk till Kungälvs resecentrum, byte till anslutande buss mot sjukhusområdet. Se skyltning på sjukhusområdet och i sjukhusets huvudentré.

Västtrafik - reseplaneraren

Ätstörningsmottagningen utreder och behandlar patienter inom psykiatrin med ätstörning som huvudsymtom.

Behandlingen inleds med information om sjukdomstillståndet samt motivationsarbete. Insatser kan vara individuella, i grupp eller dagvård.  Med barn och unga arbetar vi familjebaserat.

Mottagningen har en tvärprofessionell personalgrupp för att kunna erbjuda olika typer av behandlingsinsatser.

Söka vård hos oss

För att erbjudas behandling på ätstörningsmottagningen krävs en intern remiss från en vuxenpsykiatrisk mottagning eller BUP-mottagning.

Vi som arbetar här

Vid ätstörningsmottagningen arbetar, skötare, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykiatrisjuksköterska, dietist och läkare.

Ansvariga för mottagningen

Maria Eidenby, vårdenhetschef
Tfn 0700-82 25 74
E-post: maria.eidenby@vgregion.se

Observera att vi via e-post inte kan ta emot eller svara på frågor som rör personliga uppgifter, såsom ditt eller din anhörigas hälso- eller sjukvårdstillstånd. För sådana ärenden ber vi dig att i stället ringa till mottagningen.