Grants Office

Ansökningsarbete

Vill du söka medel från externa finansiärer för ett innovationsprojekt? Då kan du som är medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen vända dig till vårt Grants Office för vägledning och stöd under ansökningsarbetet samt rådgivning under projektets gång.

Ansökningsstöd

Genom vårt Grants Office kan du få hjälp med formulering av ansökan och rådgivning kring samarbeten, administration och ekonomi. Andra viktiga frågor som kan hanteras inom Grants Office handlar om hälso- och sjukvårdens juridiska förutsättningar vid samverkansprojekt med externa parter, samt upphandlingsfrågor, budget och bokföringsfrågor.

Sökande

Du som söker externa medel är antingen huvudsökande för ett innovationsprojekt eller del av ett samverkansprojekt för innovation. För att få ansökningsstöd från Grants Office behöver vara anställd inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. 

Externa finansieringsmedel

Exempel på viktiga bidragsgivare som finansierar innovationsprojekt är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA och EU. Vi kan hjälpa till med att hitta rätt utlysning och stöd.

Vill du bli regelbundet uppdaterad om aktuella utlysningar? Då kan du som medarbetare i VGR gå med i Yammergruppen Grants Office VGR. Där informerar och länkar vi till utlysningar från olika finansiärer. Om du kryssar i alternativet ”prenumerera på den här gruppen via e-post” längst ner i Yammergruppens högerpanel får du också alla uppdateringar till din mejl-inkorg.
Det finns också en Yammergrupp som heter Innovationsarbete i hälso- och sjukvården VGR

Du finner också aktuella utlysningar på vår hemsida.

Generella råd vid ansökningar

  • Kontrollera att projektet uppfyller alla utlysningens krav
  • Kontrollera att projektidén är juridiskt hållbar vad gäller ägandeskap, samverkan med externa parter, datahantering och upphandlingsfrågor
  • Be om hjälp med granskning av projektidé och ansökan
  • Planera tid för granskning
  • Förankra i verksamheten och hos ansvarig chef/firmatecknare (enligt aktuell delegeringsordning)
  • Planera projektgenomförandet noggrant – samarbeten/avtal, roller, ansvar, leverabler, rapportering
  • Börja med budgetarbetet i tid och kontrollera möjlig finansieringsgrad

Fakta

Innovationsplattformens Grants Office är en del i Västra Götalandsregionens gemensamma Grants Office, där även medarbetare från Gothia Forum ingår. Liknande funktioner finns även vid högskolor och universitet.

Ann Lindgård

Projektledare

Telefonnummer

Mobil: 073 598 74 79

Justin Schneiderman

Projektledare Grants Office

Telefonnummer

Mobil: 076-1289936