Stöd för konkurrenskraftiga forskningsansökningar

Vill du söka medel från externa finansiärer för ett forskningsprojekt? Du som är medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är välkommen att kontakta oss på Grants Office för kostnadsfri vägledning och stöd.

Tjänster 

Vi erbjuder hjälp att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering. Här kan du få råd och tips både vid ansökan och under pågående projekt. Vår engelsktalande Scientific Editor erbjuder hjälp med att editera texter för tydlighet och vetenskaplig stringens. 
 
Vi erbjuder stöd med att:

  • Scientific editing
  • Hitta samarbetspartners 
  • Hitta aktuella utlysningar och finansieringsmöjligheter 
  • Budget 
  • Formaliagranskning 
  • Råd vid genomförande och rapportering 

Du som söker bidrag är antingen huvudsökande eller del av ett samverkansprojekt som någon annan koordinerar. Din ansökan kan vara riktad mot finansiärer som Vetenskapsrådet, Forte, Formas, EU, fonder eller andra utlysningar i öppen konkurrens.  

Du som vill börja forska eller komma vidare efter disputation kan få stöd med plan för forskningsfinansiering och råd kring forskningsprocessen.
För dig som vill börja forska

Grants Office fungerar också som kontaktpunkt för samverkan med externa parter kring bidragsansökningar mellan hälso- och sjukvårdsaktörer, life science-industri, andra myndigheter och organisationer. 

Vill du bli regelbundet uppdaterad om aktuella utlysningar? 

Som medarbetare i VGR är du välkommen att gå med i Viva Engagegrupp. Där informerar och länkar vi till utlysningar från olika finansiärer.

Behöver du stöd med innovationsprojekt eller ansökningar till Vinnova? 

Vänd dig till Grants Office - Innovationsplattformen   

Grants Office i Västra Götalandsregionen

Grants Office vid Gothia Forum är en del i Västra Götalandsregionens gemensamma Grants Office, där även medarbetare från Innovationsplattformen ingår. Grants Office har hand om Västra Götalandsregionens organisationskonto för Prisma och EU. 
Liknande funktioner finns inom Göteborgs universitet och Chalmers. 

Relaterat innehåll:
Grants Office vid Gothia Forum en förutsättning för mångmiljonsanslag från Vetenskapsrådet 

Christopher Pickering

Projektledare

Telefonnummer

Julie Johannesson

Projektledare

Telefonnummer

Louise de Verdier

Projektledare

Telefonnummer

Kontakta oss för forskningsstöd!

Använd vårt kontaktformulär så att vi kan stötta dig och hantera ditt ärende på bästa sätt. Vi svarar inom 10 dagar. Om ditt ärende är akut svarar vi dig direkt.