Innovationsfonden

För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, utvärdera eller implementera nya innovativa produkter, processer, tjänster, organiseringar eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR.

Utlysningsperioder och beloppsnivåer

Utlysning 1:


Öppnar 1/7 och stänger den 15/9. Vid denna utlysning finns möjlighet att söka både beloppsnivå 1 och 2.

Utlysning 2:


Öppnar 15/9. Vid denna utlysning finns det enbart möjlighet att söka beloppsnivå 1.

Se mer om beloppsnivåerna nedan.

Beloppsnivåer:

Beloppsnivå 1 ger möjlighet att söka upp till 100 000 kr.
Beloppsnivå 2 ger möjlighet att söka mellan 100 001 kr och 1 500 000 kr.

Utlysningstext

Här finns utlysningstext för 2024, uppdaterad i november 2023 (pdf)

Checklista inför utveckling, implementering och spridning

Projekt som söker medel för aktiviteteter i fas 3–5 av VGR:s innovationsprocess behöver redovisa resultat av tidigare aktiviteteter, samt svara på frågor om projektetets förankring i verksamheten. För att avgöra om projektet är redo att ta steget in i fas 3, 4 eller 5 ska "Checklista för utveckling, implementering och spridning" genomarbetas inför ansökan.

Här finns checklistan

Skicka in din ansökan

När utlysningsperioden är öppen är du välkommen att skicka in din ansökan! Registrera dig och skicka in ansökan via Research Web

Förcoachning inför din ansökan

Du är alltid välkommen att kontakta Innovationsplattformen för rådgivning inför din ansökan. Det kan handla om omvärldsbevakning, projektplan, budgetering, inköp m.m. Kontakta innovationsfonden@vgregion.se

Frågor?

Har du frågor kan du läsa avsnittet Frågor och svar, eller kontakta oss via e-post: innovationsfonden@vgregion.se

Har du frågor om ansökningsverktyget (ResearchWeb) eller problem med att skicka in rapporter, kontakta support@researchweb.org