Växtodling

Traktor med harv på en åker med träd i bakgrunden

Brinner du för lantbruk och vill ha en bred utbildning där du lär dig både teori och praktik från frö till skörd?

I yrkesutgången Växtodling lär du dig allt du behöver veta om spannmål, oljeväxter och vall – allt ifrån precisionsodling, GPS och drönare till fältvandringar och hänsyn till ett hållbart lantbruk. Självklart får du också med dig grunderna i lantbruksdjur och lantbruksmaskiner för att stå dig väl i växtodlingsbranschen.

Under utbildningens gång varvas praktik med teori. Stor del av växtodlingskurserna läggs på apl (arbetsplatsförlagt lärande) och vårt skoljordbruk där du får vara med på riktigt i ett modernt lantbruk. Du får möjlighet att läsa till behörighet för användning av växtskyddsmedel, fördjupa dig inom specialgrödor och lära dig lära dig om precisionsodling som exempelvis hur vi får rätt gödselgiva på rätt plats.

Du får vara med under hela växtodlingsåret från sådd till skörd och testa att använda maskiner så som jordbearbetningsredskap, såmaskin, gödseltunna, skördetröska med mera. Maskinkörningen påbörjas i simulatorer för att sedan utföras i verkliga jordbruket, antingen på skoljordbruket eller ute på din apl-plats.

Du lär dig de moment som berör växtodlingen från det att jorden bearbetas, vidare till sådd och slutligen skörd. Vad kommer grödan användas till? Hur når vi bästa skörd och kvalitet? Vilka krav ställer djuren på oss som växtodlare och vilka krav ställer marknaden? Det är exempel på frågor som besvaras under utbildningen. Du kommer också att lära dig att använda olika hjälpmedel som exempelvis vattenhaltsmätare, kvävemätare, jordprovtagning, växtodlingsprogram och andra digitala redskap för att lära dig att planera odlingen av olika grödor.

Direkt efter utbildningen kan du arbeta som maskinförare på gårdar och försöksstationer. Men du kan också välja att läsa vidare till exempelvis driftledare, agrotekniker, lantmästare och agronom.

Ambassadörerna testar Växtodling

Ansökningskoder:
NBLAN-UD, Naturbruksprogrammet – inriktning lantbruk
IMVNB-UD, Introduktionsprogrammet – programinriktat val
IMYNB-UD, Introduktionsprogrammet – yrkesintroduktion

Här finner du mer information om vilken kod du ska välja