Skolområdet

översiktsbild över skolområdet

Läs om de olika byggnaderna

Klicka nedan på länkarna som är kopplade till siffrorna på kartan för att läsa mer om respektive del på skolområdet.

 1. Huvudbyggnad/Elevhälsa/Lektionssalar
 2. Matsal
 3. Verkstad/Simulatorcenter
 4. Lektionssalar
 5. Gymnastiksal
 6. Internatet
 7. Växthus
 8. Lärarrum
 9. Ladugård
 10. Lektionssalar/Grovsalar
 11. Maskinhall/Verkstad
 12. Traktorgarage
 13. Lektionssalar/Innovation&Utveckling
 14. Fårhus
 15. Maskinhall/Lektionssalar

 

Mark och djur

Mark

199 ha åkermark
16 ha naturbete
63 ha skog

Mjölkproduktion

≈ 65 mjölkkor
≈ 65 ungdjur

Får

10 tackor
1 bagge