Prova på

Elev håller om ett får

Välkommen att prova på att vara elev för en dag!

Vi börjar kl 10.00 med fika i matsalen och därefter får du låna overall och stövlar. Under förmiddagen får du vara med i ladugården och prova på att köra traktor.

Du äter lunch i matsalen. Efter lunchen får du prova på att köra våra simulatorer, se hur en växtodlingslektion är upplagd en rundvandring på skolan.

Sista passet avslutas med att prata med elever som går på skolan samt information om naturbruksprogrammet.

Dagen avslutas kl 15.00

Madelene Bergman

Studie- och yrkesvägledare

Telefonnummer