Tidplan och metod för införande

En man i vårdklädsel visar står vid en stor bildskärm på väggen och talar till två personer som sitter ner.

Millennium införs i flera etapper. I varje driftstart ingår VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar, privata vårdgivare och kommunal primärvård i ett visst geografiskt område.

Införanden under 2024-2026

Tidplanen för införandet av Millennium beslutades av regionstyrelsen i VGR i maj 2022. Införandet görs i etapper, huvudsakligen geografiskt indelade. Merparten av hälso- och sjukvården i Västra Götalands södra delar kommer att införa Millennium i november 2024. Ett år senare är det dags för resten av södra området. Därefter följer norra och östra delarna våren 2026 och sist ut är de västra delarna hösten 2026.

I varje område ingår VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar, privata vårdgivare och kommunal primärvård. I några fall har införandet justerats vad gäller vilka verksamheter som ingår i respektive etapp och vilken omfattning införandet har.

Folktandvården ingår inte i införandet av Millennium. Däremot finns det tandvårdsverksamhet som idag har tillgång till sjukhussystem och som därmed kommer att få tillgång till Millennium. Exempel på sådan verksamhet är käkkirurgi och specialisttandvård som bedrivs på sjukhus på patienter som är inneliggande efter en operation.

Lokala implementeringsprojekt

Det gemensamma, förberedande arbetet för att kunna införa Millennium leds av program Millennium och involverar alla berörda aktörer. Utöver det har Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar, kommunerna och privata vårdgivare egna implementeringsprojekt. De lokala projekten ansvarar för att:

  • leda införandet i den egna organisationen
  • planera för att minimera produktionsstörning vid driftsättning
  • införa de regiongemensamma processerna och arbetssätten
  • utbilda alla medarbetare

Program Millennium stödjer med metod, planering, kommunikation och förankring.