Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

För chefer och ledare

Den här sidan vänder sig till dig som är chef eller ledare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, kommunerna i Västra Götaland eller hos privata vårdgivare som har avtal med VGR.

Här hittar du informationsmaterial som handlar om införandet av den nya, gemensamma vårdinformationsmiljön och de förändringar det innebär i arbetssätt och annat. 

Förberedelsearbetet är omfattande och justeringar görs längs med vägen, av olika skäl. Materialet ska därför användas med reservation för att vissa detaljuppgifter kan ha ändrats sedan det togs fram. 

APT-material

Presentationerna innehåller grundläggande information om den gemensamma vårdinformationsmiljön och mer information om designarbetet. Presentationerna är tänkta att användas till exempel vid arbetsplatsträffar (APT). 

En gemensam vårdinformationsmiljö – grundläggande orientering

1: Introduktion till en gemensam vårdinformationsmiljö (ppt)

2: Millennium och de nya arbetssätten (ppt)

3: Vägen mot den nya vårdinformationsmiljön (ppt)

Designarbetet

Så designas Millennium och våra framtida arbetssätt (ppt) 

Annika Mortensen och Boel Mörck.

Ledarforum

Med start våren 2023 arrangerar programmet Millennium regionala informationsmöten, Ledarforum Millennium.

Sköterska håller i läsplatta. Toppbild för nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev

Prenumerera gärna på Nyhetsbrev program Millennium! Här kan du läsa om större beslut och aktiviteter i programmet.

Kollage med ordet Millennium i mitten

Filmer om systemet

Filmer om hur Millennium kommer att användas i olika delar av hälso- och sjukvården.

Bilder som representerar olika teman av webbinarier

Forum Millennium

Webbinarier som ger exempel på hur Millennium fungerar för olika delar av hälso- och sjukvården.

Introduktion till Västra Götalands Millennium

Detta filmmaterial ger en första inblick i några av de grundläggande funktionerna i Västra Götalands version av Millennium och nyttorna de ger. Filmen är från våren 2021. Vissa detaljer har förändrats sedan dess men innehållet i stort är fortfarande giltigt.

Materialet är ett stöd för chefer att kommunicera med medarbetare om den gemensamma vårdinformationsmiljön och Millennium, till exempel på APT eller utvecklingsdagar. Materialet finns både som en enda film men också uppdelat i två olika delar. Innan denna introduktion visas för en arbetsgrupp bör den först ha tagit del av APT-materialet En gemensam vårdinformationsmiljö – grundläggande orientering (se längre upp på webbsidan). 

Hela filmmaterialet: Introduktion till Västra Götalands Millennium (40 min)

Del av film: Det dagliga arbetet i Millennium (18 min)

Del av film: Om ett patientscenario i Millennium (12 min)


Millennium som journalsystem

Filmen ger en övergripande introduktion av olika startsidor i Millennium utifrån yrke och roll. Den visar också grundläggande struktur i arbetsflöden och komponenter i patientjournalen. Filmen är från hösten 2021.

Introduktion: Millennium som journalsystem (6 min)

Vårdpodden tar upp de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland.Fokus är på frågor med koppling till satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götaland. 

Alla avsnitt i Vårdpodden

Länkar – för kommuner och privata vårdgivare

På VästKoms webbplats och på Vårdgivarwebben hittar du som arbetar inom en kommun eller för en privat vårdgivare samlad information om den gemensamma vårdinformationsmiljön.

Om Millennium för kommuner på VästKoms webbplats

Om Millennium för privata vårdgivare på Vårdgivarwebben

Länkar – för Västra Götalandsregionen

På Insidan hittar du som arbetar i VGR samlad information om den gemensamma vårdinformationsmiljön. Detta är en länk till VGR:s intranät och det innebär att endast anställda i VGR har åtkomst till sidan.

Om Millennium på Insidan

Senast uppdaterad: 2023-09-26 13:34