Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsmedel ska komplettera bilden av utmattningssyndrom

Publicerad: Uppdaterad:
Stressad person dold bakom bildskärm
Fotograf: iStock

ISM har beviljats 5,3 miljoner från AFA för ett forskningsprojekt som skall utveckla en helhetsbild av stressrelaterad utmattning (UMS). Det är just helhetsperspektivet som har gjort ISM:s verksamhet unik. Projektet skapar ytterligare möjligheter att nå det ultimata målet att förebygga sjukfrånvaro  av stressrelaterad utmattning. Projektet löper över fyra år med start 2020.

ISM har tidigt satsat på att bygga upp forskning kring UMS. Vi har skapat unika möjligheter att via patientregister, biobank och långtidsuppföljningar kunna kartlägga varför vissa individer drabbas av utmattning samt varför den hos vissa varar så länge. Vi har också kommit lång väg med att kartlägga flera bakomliggande biologiska mekanismer. 

Vi har precis avslutat en långtidsuppföljning av patienter som tidigare har sökt vård och där ser vi att en fjärdedel inte blir återställda ens över en sådan lång period som sju år. Nu tar vi ett steg till för att utveckla förklaringsmodeller till orsak och vidmakthållande av stressrelaterad utmattning.

Syfte

Det övergripande syftet är att skapa en heltäckande bild av stressrelaterad utmattning. Dels för att kunna förklara orsakerna samt för att kunna identifiera vilka faktorer som gör att man tillfrisknar.

Metod 

Initialt kommer befintlig information (symptomskattningar, arbetsrelaterade faktorer, sociologiska faktorer, psykologiska faktorer och biologiska markörer) att sammanvägas för att bilda kluster av information som kan användas för att jämföra patienter med friska individer samt jämföra patienter som blir återställda med de som fortfarande är utmattade efter flera år.

I nästa steg kommer vi att verifiera de hypoteser som framkommer i nya grupper av patienter för att i slutändan kunna presentera rimliga förklaringsmodeller till både orsak och vad som predicerar tillfrisknande av stressrelaterad utmattning. 

Nytta

ISM kommer att fortsätta sprida kunskap utifrån den tydligare helhetsbild som projektet möjliggör, för att kunna bidra till arbetet med att förebygga stressrelaterad utmattning. 

Kontakt

Ingibjörg Jonsdottir ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se

Aktuella länkar

 AFA:s FoU-program Att leva med psykisk ohälsa

 Långtidsuppföljning vid utmattningssyndrom

Publicerad: