Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar Administrationsportalen

VGR externa användare: För att en användare skall kunna få tillgång till Administrationsportalen krävs även att användaren har konto i VGR-AD, se Checklista Behörigheter Administrationsportalen för mer info.

Alla användare: BFR-förvaltningen behöver få information om att en ny användare ska läggas upp i portalen och meddelande om det skickas till bfr.forvaltning@vgregion.se

BFR förvaltningen genomför utbildningsinsatser regelbundet. Du kontaktar dem via funktionsbrevlådan, bfr.forvaltning@vgregion.se

Det går att radera DICOM- , XDS-och HL7-information. Som lokal DICOM-rättare kan man endast radera DICOM-bilder eller DICOM-SR (Svarstext). Det går inte att rätta enstaka bilder i Admininistrationsportalen.
BFR-förvaltningen hanterar radering av XDS och HL7 information vid förfrågan/uppmaning från lokal rättare i de fall behov föreligger. Förfrågan om radering av XDS- och HL7 information sker via anmälan till BFR:s funktionsbrevlåda, bfr.forvaltning@vgregion.se

Radering i BFR sker i samband med lokal rättning där felaktig information måste tas bort. Informationen i det lokala systemet speglas i BFR:s Informationsvisare. Vid en lokal rättning/radering uppmanas rättaren att alltid kontrollera utfall i BFR:s Informationsvisare.

OBS! Lokal rättning kan skilja sig åt om systemet har stöd för IOCM eller ej. Se mer info om IOCM under frågor och Svar.

IOCM= Imaging Object Change Managment, En DICOM-service som vidarebefordrar lokala ändringar i DICOM-bilderna till andra aktörer så att en automatisk ändring lokalt även ändas i annat mottagande arkiv.

OBS! den lokala rättningen med IOCM rättar endast bildinformationen, inte DICOM svars SR i BFR. Dessa behöver hanteras separat.

SECTRA VGR, AGFA Evidia, AGFA BFM

ErrorPortalen ska fånga upp HL7-meddelanden som inte följer överenskommet format eller specifikation. Det kan vara felmeddelanden från sändande RIS-system eller inifrån själva BFR-tjänsten. I ErrorPortalen kan meddelanden tas bort eller skickas om. Rättningen kan behöva ske i det lokala systemet eller i BFR innan meddelandet skickas om.

Rättningen av personnummer slår endast igenom på DICOM-bilderna i BFR. Bilderna taggas med det nya personnumret. DICOM SR (Svarstext) uppdateras inte med nytt ID men aktuellt DICOM-SR ligger sammanlänkat med bilderna i Informationsvisaren om man söker på det nya ID:et.
CDA-dokumenten uppdateras inte med det nya ID:et om undersökningen redan passerat status 'defsignerat'. Sker personnummerändringen tidigt i remissflödet som exempelvis vid status 'bokad' uppdateras efterföljande CDA:erna med det nya ID:et.

Hela eller delar av undersökningen kan raderas lokalt utan åtgärd i Admininistrationsportalen. Vid lokal radering döljs bilderna i BFR.

OBS! DICOM-SR (svarstexten) måste raderas manuellt i Admininistrationsportalen under Rättning-SÖK DICOM. Om svaret ska raderas tänk då på att du även behöver kontakta BFR-förvaltningen för radering av XDS (svarstext i CDA dokument) och HL7-informationen så att alla spår försvinner i Informationsvisaren.

När enstaka bilder/serier raderas lokalt måste hela undersökningen raderas i BFR. Ta hem undersökningen lokalt. Ändra lokalt. Radera i BFR och skicka om undersökningen till BFR. Ska svaret inte ändras så raderar man inte DICOM-SR i BFR.

OBS! Om svaret ska raderas tänk då på att du även behöver kontakta BFR-förvaltningen för radering av XDS (svarstext i CDA dokument) och HL7-informationen så att alla spår försvinner i Informationsvisaren.

När ett svarsutlåtande rättas lokalt kommer tidigare svarsutlåtanden i form av DICOM-SR och CDA-rapporter döljas i Informationsvisaren när de nya uppdaterade DICOM-SR och CDA-rapporterna skapats i BFR. Uppdateringen sker vid ett tilläggssvar och/eller ett addendum.

OBS! Det kan ta tid för BFR-tjänsten att skapa upp de nya dokumenten. Om rättningen inte slagit igenom när rättaren kontrollerar i Informationsvisaren ombedes denne titta vid ett senare tillfälle.

Kontakta i första hand din lokala administratör som registrerar remittenter i BFR. I andra hand kontakta BFR-förvaltningens funktionsbrevlåda. bfr.forvaltning@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2022-12-22 06:45