Tillfällig information

Öppettider kan variera under sommaren, för att se tillgängliga tider boka via 1177.se eller ring. Varmt välkommen!

Skaraborg mottagning för unga män

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

Välkommen att ta kontakt

 • Boka tid via 1177- Nya tider släpps varje vecka
 • Ring för rådgivning - Du kan ringa närsomhelst. Du kommer få en tid då vi ringer upp dig. 
 • Använd våra e-tjänster: 1177.se
 • Kontakta MUM Online - Boka tid för Digitala vårdmöten via tjänsten Vård och hälsa
 • Kom förbi - Vi hjälper dig i mån av tid. 

 

Besök

Öppettider

 • torsdag 13:00 - 18:00

Besöksadress

Kyrkogatan 11
541 30 Skövde

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Skaraborg mottagning unga män
Kyrkogatan 11
541 30 Skövde

Enhetschef

Mona Nylander

Symbolbild med text MUM since 1999 since 1999

Välkommen till MUM - mottagning för unga män!

Vi finns till för dig som identifierar dig som man, 18-30 år. Hos oss kan du testa dig för könssjukdomar, ställa frågor om kroppen och samtala om sexualitet och svårigheter i relationer. Läs mer om oss under rubriken "Om MUM".


Om MUM

Om MUM

MUM är en sexualitets- och relationsmottagning för unga 18-30 år som identifierar sig som män. Du kan komma själv eller tillsammans med partner. På MUM finns sjuksköterska, kurator och läkare. Alla har tystnadsplikt. Det kan finnas många olika skäl till att du som ung man vill söka dig till oss. Det kan handla om att du:

 • vill testa dig för könssjukdomar
 • vill ställa frågor om din sexuella funktion
 • vill samtala kring dina relationer/din relation
 • har frågor om genitala förändringar
 • har erfarenhet av sexuellt tvång, övergrepp eller kränkningar
 • vill ha hjälp med att förstå och hantera svartsjuka
 • ska bli förälder mot din vilja
 • vill prata om din sexuella identitet
 • vill ha hjälp med Hepatit B-vaccination
 • vill ha hjälp att hantera olika känslor
 • vill prata om porr
 • vill prata om sexuell lust
 • vill prata om kondomer eller andra preventivmedel
 • … och mycket mer

Varmt välkommen!

Studie om MUM

MUM-studie publicerad

Helsing B, Frisén A, Hwang C.P. "Sexual risk-taking among young Swedish men testing for STI" (2020). European Journal of Contraception & Reproductive Health. Online: 02-Oct-2020. https://doi.org/10.1080/13625187.2020.1821355

I oktober 2020 publicerades resultaten från en studie som genomförts på MUM. Syftet med undersökningen var att studera olika aspekter av sexuellt risktagande och sexuell utsatthet hos unga män som besöker drop-in mottagningen på MUM för att testa sig för könssjukdomar. Studien genomfördes under perioden hösten 2016 till våren 2017 och omfattade 452 enkätsvar.

Resultaten visade bland annat att omkring hälften av respondenterna testar sig regelbundet, och att en mer än var tredje ung man varit påverkade av alkohol i samband med senaste sexuella kontakten. Var femte uppgav upplevde att det fanns en koppling mellan oro för erektionssvikt och bristande kondomanvändning. Detta var något vanligare hos personer över tjugofem års ålder. I gruppen män som har sex med män angav dock enbart en av tio detta som en orsak till att inte använda kondom.

Ett av de viktigaste, och även mest oroande fynden i undersökningen berör sexuella handlingar mot sin vilja. Var sjätte ung man uppgav att de någon gång haft sex mot sin vilja och bland män som har sex med män hade var tredje erfarenhet av sex mot sin vilja.

”There are important differences in sexual risk-taking within the group of young men testing for sexually transmitted infections which need to be taken into account in developing effective counselling and promotion strategies in sexual and reproductive health care. Further research on young men’s sexual risk-taking is needed to broaden understanding of factors associated with young men’s sexual health” – Helsing et al 2020
 

Sammanfattningsvis visar studien att de unga män som besöker MUM för STI-testning utsätter sig för risker men att de samtidigt, genom att uppsöka mottagningen tar ansvar för sin och andras hälsa.

SRHR-mottagningar som vänder sig till unga män bör vara medvetna om vilka risktaganden som är vanligt förekommande i målgruppen, samt i bemötandet utarbeta metoder som belyser dessa men som även stöder unga män mot ett ökat personligt ansvarstagande. Vi tror att en öppenhet mot, och ett genuint intresse för, unga mäns sexuella och relationella hälsa bidrar till en ökad medvetenhet och ett ökat ansvarstagande hos den unga mannen.

MUM,
2020-10-09 (uppdaterad 2020-10-16)

Röster om manlighet

Röster om manlighet

 
"Det kändes som att jag inte hade rätt till mina egna känslor", säger en av killarna på Mottagningen för unga män (MUM) i Göteborg. En film om att utmana normer som säger att män ska vara starka och osårbara.

Röster om manlighet är en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting om att utmana destruktiva normer för maskulinitet och att öka pojkars och mäns delaktighet i jämställdhetsarbetet.

Hjälp hos andra

Här hittar du information om andra verksamheter som också ger hjälp och stöd till dig som ung man.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

Välkommen att ta kontakt

 • Boka tid via 1177- Nya tider släpps varje vecka
 • Ring för rådgivning - Du kan ringa närsomhelst. Du kommer få en tid då vi ringer upp dig. 
 • Använd våra e-tjänster: 1177.se
 • Kontakta MUM Online - Boka tid för Digitala vårdmöten via tjänsten Vård och hälsa
 • Kom förbi - Vi hjälper dig i mån av tid. 

 

Besök

Öppettider

 • torsdag 13:00 - 18:00

Besöksadress

Kyrkogatan 11
541 30 Skövde

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Skaraborg mottagning unga män
Kyrkogatan 11
541 30 Skövde

Enhetschef

Mona Nylander


Om MUM

Om MUM

MUM är en sexualitets- och relationsmottagning för unga 18-30 år som identifierar sig som män. Du kan komma själv eller tillsammans med partner. På MUM finns sjuksköterska, kurator och läkare. Alla har tystnadsplikt. Det kan finnas många olika skäl till att du som ung man vill söka dig till oss. Det kan handla om att du:

 • vill testa dig för könssjukdomar
 • vill ställa frågor om din sexuella funktion
 • vill samtala kring dina relationer/din relation
 • har frågor om genitala förändringar
 • har erfarenhet av sexuellt tvång, övergrepp eller kränkningar
 • vill ha hjälp med att förstå och hantera svartsjuka
 • ska bli förälder mot din vilja
 • vill prata om din sexuella identitet
 • vill ha hjälp med Hepatit B-vaccination
 • vill ha hjälp att hantera olika känslor
 • vill prata om porr
 • vill prata om sexuell lust
 • vill prata om kondomer eller andra preventivmedel
 • … och mycket mer

Varmt välkommen!

Studie om MUM

MUM-studie publicerad

Helsing B, Frisén A, Hwang C.P. "Sexual risk-taking among young Swedish men testing for STI" (2020). European Journal of Contraception & Reproductive Health. Online: 02-Oct-2020. https://doi.org/10.1080/13625187.2020.1821355

I oktober 2020 publicerades resultaten från en studie som genomförts på MUM. Syftet med undersökningen var att studera olika aspekter av sexuellt risktagande och sexuell utsatthet hos unga män som besöker drop-in mottagningen på MUM för att testa sig för könssjukdomar. Studien genomfördes under perioden hösten 2016 till våren 2017 och omfattade 452 enkätsvar.

Resultaten visade bland annat att omkring hälften av respondenterna testar sig regelbundet, och att en mer än var tredje ung man varit påverkade av alkohol i samband med senaste sexuella kontakten. Var femte uppgav upplevde att det fanns en koppling mellan oro för erektionssvikt och bristande kondomanvändning. Detta var något vanligare hos personer över tjugofem års ålder. I gruppen män som har sex med män angav dock enbart en av tio detta som en orsak till att inte använda kondom.

Ett av de viktigaste, och även mest oroande fynden i undersökningen berör sexuella handlingar mot sin vilja. Var sjätte ung man uppgav att de någon gång haft sex mot sin vilja och bland män som har sex med män hade var tredje erfarenhet av sex mot sin vilja.

”There are important differences in sexual risk-taking within the group of young men testing for sexually transmitted infections which need to be taken into account in developing effective counselling and promotion strategies in sexual and reproductive health care. Further research on young men’s sexual risk-taking is needed to broaden understanding of factors associated with young men’s sexual health” – Helsing et al 2020
 

Sammanfattningsvis visar studien att de unga män som besöker MUM för STI-testning utsätter sig för risker men att de samtidigt, genom att uppsöka mottagningen tar ansvar för sin och andras hälsa.

SRHR-mottagningar som vänder sig till unga män bör vara medvetna om vilka risktaganden som är vanligt förekommande i målgruppen, samt i bemötandet utarbeta metoder som belyser dessa men som även stöder unga män mot ett ökat personligt ansvarstagande. Vi tror att en öppenhet mot, och ett genuint intresse för, unga mäns sexuella och relationella hälsa bidrar till en ökad medvetenhet och ett ökat ansvarstagande hos den unga mannen.

MUM,
2020-10-09 (uppdaterad 2020-10-16)

Röster om manlighet

Röster om manlighet

 
"Det kändes som att jag inte hade rätt till mina egna känslor", säger en av killarna på Mottagningen för unga män (MUM) i Göteborg. En film om att utmana normer som säger att män ska vara starka och osårbara.

Röster om manlighet är en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting om att utmana destruktiva normer för maskulinitet och att öka pojkars och mäns delaktighet i jämställdhetsarbetet.
Symbolbild med text MUM since 1999 since 1999

Välkommen till MUM - mottagning för unga män!

Vi finns till för dig som identifierar dig som man, 18-30 år. Hos oss kan du testa dig för könssjukdomar, ställa frågor om kroppen och samtala om sexualitet och svårigheter i relationer. Läs mer om oss under rubriken "Om MUM".

Hjälp hos andra

Här hittar du information om andra verksamheter som också ger hjälp och stöd till dig som ung man.