Regionhälsans verksamheter

Regionhälsan består av drygt 1 900 medarbetare som arbetar med regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd och med forskning, utbildning och kunskapsstöd.