Lantbruksdjur

Elev håller i ett vitt lamm med tacka bredvid som nosar på lammet

Trivs du bäst nära djur och natur?

Djur är en viktig del av lantbruket och dessutom bjuder de ofta på roliga och omväxlande situationer. Som elev på Naturbruksskolan Sötåsen är du ofta med driftspersonalen och sköter om våra lantbruksdjur. På skolan finns det 75 mjölkkor, 55 tackor och 40 suggor. Genom att gå yrkesutgången Lantbruksdjur får du en stabil grund för ditt framtida arbete som djurskötare. Du kommer lära dig det mesta om djur i lantbruket – allt från foder och stallmiljö till avel och djurens hälsa och sjukdomar. Du lär dig också om djurens beteende, fodersmältning och uppbyggnad. 

Under din utbildning får du många tillfällen att utveckla ditt ”djuröga” genom att du får hantera skolans djur i olika situationer både på skolan och på din apl-plats (arbetsplatsförlagt lärande). Dina kunskaper breddas genom att du även får grunder i växtodling och lantbruksmaskiner. Här lär du dig bland annat att köra och använda olika typer av lantbruksmaskiner och redskap för att producera foder till djuren. 

Direkt efter utbildningen kan du arbeta som djurskötare på gårdar och försöksanläggningar. Självklart kan du även välja att läsa vidare. Inom området lantbruksdjur kan du utbilda dig till och arbeta som exempelvis driftledare, agrotekniker, lantmästare, agronom, etolog, lantbrukare, maskinförare, rådgivare, säljare, försökstekniker, forskare och yrkeslärare. 

Ambassadörerna testar Lantbruksdjur

Ansökningskoder:
NBLAN-SÖ, Naturbruksprogrammet – inriktning lantbruk
IMVNB-SÖ, Introduktionsprogrammet – programinriktat val
IMYNB-SÖ, Introduktionsprogrammet – yrkesintroduktion

Här finner du mer information om vilken kod du ska välja