Simulatorcenter

Elever sitter i simulatorer med skärmar och kör olika slags maskiner

Sötåsens Simulatorcenter är en modern anläggning med 15 stycken simulatorer från Tenstar, Skillster, Green Dino och John Deere. Här får eleverna möjlighet att träna på att köra olika fordon i en säker och kontrollerad miljö.

Sötåsens Simulatorcenter är en modern anläggning med 15st simulatorer från Tenstar, Skillster, Green Dino och John Deere. Här får eleverna möjlighet att träna på att köra olika fordon i en säker och kontrollerad miljö. Flertalet av simulatorerna är multisimulatorer vilket innebär att det finns många olika fordonstyper i varje simulator. Här finns tex traktor, hjullastare, grävmaskin, skotare, skördare, tröska, lastbil, personbil, truck, teleskoplastare med flera. 

Simulatorcenter invigdes 2018 och sedan dess har undervisningen i kurserna Naturbruk, Fordon o redskap, Lastmaskiner och truckar, samt Basmaskin körning, varvat undervisningen med att köra till exempel traktor i simulator och på körgården.

Fördelarna med att köra fordon i simulator är att varje elev kan jobba utifrån sin nivå med grund och mängdträning tills de känner sig säkra. Här kan vi träna olika kör- och tillkopplingsmoment med fordon och redskap året om oberoende av årstid och väderlek på ett miljövänligt sätt utan att det går åt något bränsle.

Simulatorcenter har också öppet ett par kvällar i veckan så att elever som vill köra mer har möjlighet att göra det på sin fritid.