Skolområdet

Illustrerad områdesöversikt för Naturbruksskolan Sötåsen

Läs om de olika byggnaderna

Klicka nedan på länkarna som är kopplade till siffrorna på kartan för att läsa mer om respektive del på skolområdet.

 1. Matsal/aula/idrottshall
 2. Djurhuset
 3. Ladugård
 4. Växthuset
 5. Verkstad
 6. Lektionssalar/simulatorcenter
 7. Lärarrum/lektionssalar
 8. Internat
 9. Svinhus
 10. Fårhus
 11. Gula villan
 12. Hundgårdar
 13. Maskinhallen
 14. Administration/Elevhälsa
 15. Köksträdgård/visningsträdgård med perenna växter

 

Mark och djur

Växtodling

270 ha (varav ca 70 ha arrende)

Mjölkproduktion

≈ 70 kor
≈ 80 kvigor
≈ 20 kalvar

Får

88 tackor
5 baggar

Gris

1 galt
40 suggor
800 smågrisar/år

Hela produktionen är Krav-certifierad.