Internationalisering

En jordglob med dov belysning i bakgrunden

Våra naturbruksskolor har nära samarbete med europeiska länder för utbyten och möjligheter för våra elever att välja att göra sin praktik utomlands.

I vårt internationaliseringsuppdrag utvecklar Naturbruksförvaltningen projekt med internationella partnerskolor och företag inom 2 målområde: lärande och erfarenhetsutbyte och strategisk samverkan och utveckling. År 2023 blev Naturbruksförvaltningen en ackrediterad organisation/medlem i Erasmus+ yrkesutbildningsprogrammet och vi kommer att genomföra internationella aktiviteter årligen till minst 2027.

Möjligheten finns för elever att delta i utlands-APL medan personal kan fortbilda sig genom jobbskuggning, observationsperioder eller kurser i andra länder.

Projekt inom internationalisering

 • Öppet landskap med odlingsfält och vindkraftverk
  E-MAP

  E-MAP är Naturbruksförvaltningens projektserie som ingår i Erasmus+ Ackrediteringsprogrammet 2023-2027. Tillsammans är alla enheterna i Naturbruksförvaltningen medlemmar i det ackrediterade konsortiet.

 • Peat Valley+ - Samverkan för bättre utbildning

  Moderna skolor behöver idag erbjuda både forskning och utbildning på hög nivå, fungera som samhällsinnovatörer och vara lyhörda på arbetsmarknadens behov. För att lyckas med det krävs ett tätt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. Därför deltar vi i EU-projektet Peat Valley+, som handlar om att stärka det regionala samarbetet mellan utbildningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor.

 • Align - Ökat internationellt utbyte på naturbruksskolorna

  Under projektets gång har flera naturbruksskolor styrt resor till Europas olika länder. Det är elever som fått vidga sina vyer och smaka på arbetslivet i ett annat land än Sverige. Grisbondgård i Danmark, sälcenter i Tyskland och botanisk trädgård i Spanien är några av de resor som gett internationell mersmak.