Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Symptommönster vid psykisk ohälsa

I artikeln jämfördes bland annat hur aktuella symptom på psykisk ohälsa stämde överens mellan diagnos och självskattade symptom. Patienterna hade undersökts på en vårdcentral och efter diagnos fått träffa en vårdsamordnare.

Titel

Symptom patterns in patients newly sick listed for common mental disorders and associations with work-related and socioeconomic factors: a cross-sectional study in Swedish primary care.

Författare

Irene Svenningsson, Cecilia Björkelund, Dominique Hange, Nasmil Ariai och Eva-Lisa Petersson, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet samt Lilian Wiegner, Institutet för stressmedicin.

Syfte

I en tvärsnittsstudie önskade vi undersöka vilka aktuella symtom patienter inom svensk primärvård som nyligen sjukskrivits under diagnoserna depression, ångest eller stressrelaterad psykisk ohälsa (utmattningssyndrom eller anpassningsstörning) angav, samt undersöka hur satt diagnos korrelerade med upplevda självskattade symtom.

Metod

341 patienter i åldrarna 18-67 år på 28 vårdcentraler undersöktes. Efter läkardiagnos fick de kontakt med vårdsamordnare. Därefter fyllde patienten i självskattningsformulär om symtom samt olika bakgrundsfaktorer som kön, ålder, arbete, upplevt stöd mm. Som symtomskattningsformulär användes Montgomery Asberg Depression Rating Scale-self MADRS-s, General Anxiety Disorder Scale GAD-7(ångest) samt Karolinska Exhaustion Disorder Scale KEDS(utmattningssyndrom).

Resultat

Stressrelaterade symtom var mycket vanligt i hela den undersökta gruppen av sjukskrivna. I över hälften av fallen var dessutom stressymptom kombinerat med starka depressiva symtom och hög självrapporterad ångest. Diagnosen på sjukintyget stämde inte alltid överens med de av patienten skattade som de dominerande symtomen. Hela 80 % angav symtom med stor risk för sjukdom i samtliga tre sjukdomsgrupper.

Låg socioekonomisk status, låg grad av stöd och hög arbetsbelastning hade ingen korrelation till hög grad av självskattade symtom inom depression, ångest och stress. Korrelation fanns endast hos patienter med låg egen tro på arbetsförmåga.

Publicerat

BMJ (2022)

Senast uppdaterad: 2022-11-17 15:22