Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vardagliga aktiviteter

Studien handlar om vardagliga aktiviteter, upplevd stress och stressrelaterad psykisk ohälsa.

Titel

Occupations, perceived stress, and stress-related disorders among women and men in the public sector in Sweden.

Författare

Carita Håkansson, Hälsohögskolan i Jönköping och Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin, Göteborg.

Syfte och metod

Studien syftade till att i tvärsnittsdata från en enkätundersökning bland hälso- och sjukvårdsanställda (n=3481) undersöka samband mellan vardagliga aktiviteter, upplevd stress och stress-relaterad psykisk ohälsa.

Resultat

Det fanns en tydlig samvariation mellan att rapportera obalans mellan olika aktiviteter i vardagen och såväl stressupplevelse som stress-relaterad ohälsa bland både kvinnor och män.

Slutsats

Resultatet indikerar att upplevelse av sådan obalans kan utgöra en riskfaktor för utveckling av stress-relaterad psykisk ohälsa.

Publicerat

Scand J Occup Therapy, 2016

Senast uppdaterad: 2017-02-22 08:43