Produktgrupper bensår

Här finns information om de olika produktgrupperna. Produkter för lokalbehandling grupperas under rubriker som anger huvudsakligt innehåll eller användningsområde.

Vilka/vilken produkt som anges inom varje grupp styrs av rekommendationer från Referensgruppen inom Förband & Sårläkning Västra Götalandsregionen

Alginatförband

Information om Alginatförband

Produkter för lokalbehandling


Barriärfilm


Cadexomerjod

Information om Cadexomerjod

Produkter för lokalbehandling:


Debrideringsmaterial


Honungsförband


Hydrofiberförband


Hydrofiber + hydroaktivt-polyuretanförband


Hydrofoba förband


Hydrofobt - superabsorberande förband


Hydrofobt + hydroaktivt -polyuretanförband


Kollagenförband

Information om kollagenförband

Produkter för lokalbehandling

 


Luktabsorberande förband

Information om luktabsorberande förband

Produkter för lokalbehandling


Luktabsorberande förband med bakteriehämmande egenskaper


Salvkompresser/silikonkompress


Salvstrumpa

Information om salvstrumpa

Produkter för lokalbehandling


Silverförband


Superabsorberande förband


Sårgel


Zinkplåster