Quiz-app Samspel

Som nybliven förälder kan tillvaron vara både fantastisk och utmanande. Kanske utmanas du i att kombinera föräldraskap, hushåll, jobb och fritidssysslor med relationen till din partner. Vill du och din partner utvecklas i relationen till varandra, för att lättare hantera de utmaningar ni står inför? I så fall är Samspel något för er!

I Samspel besvarar du och din partner frågor om er uppväxt och vardag, ert föräldraskap och er parrelation; tycker du att ert barn ska äta ekologisk mat? vem sköter nattrutiner? Eller, hur föredrar du att ni visar kärlek till varandra? Ni laddar ner varsin app och besvarar frågorna var för sig.

Chatta med Liv