Alkoholvanor för en god hälsa

Genom att hålla din alkoholkonsumtion på en måttlig nivå kan du minska risken för sjukdom, olycksfall och sociala eller psykiska problem för både dig själv och de runt omkring dig. Det finns ingen säker lägsta nivå av alkoholkonsumtion men riskerna för sjukdom, förvärrade besvär eller beroende ökar ju mer du dricker. Därför bör vi vara försiktiga med hur mycket vi konsumerar och till vår hjälp finns det rekommendationer att utgå ifrån.

Alkoholkonsumtion mäts i standardglas

Ett standardglas är den mängd av en dryck som innehåller ca 12 gram alkohol. För att göra en mer rättvisande skattning av din konsumtion så behöver du veta mängden som är upphälld i ditt glas. Du kan i tabellen räkna ut hur många standardglas din upphällda mängd motsvarar. 

Dryckesmängd Motsvarar antal standardglas
Lättöl (33 cl) 0,5 standardglas
Folköl (50 cl) 1 standardglas
Starköl (33 cl) 1 standardglas
Starköl (45 cl) 1,5 standardglas
Vin (15 cl) 1 standardglas
Dessertvin (5 cl) 1 standardglas
Snaps (4 cl) 1 standardglas

 

Ett riskbruk kan upptäckas genom att svara på Socialstyrelsens standardiserade frågor om alkohol och intensivkonsumtion, högkonsumtion samt berusningsdrickande, se bild nedan.

Upptäck riskbruk av alkohol (Lägg ihop poängen för dina svar på frågorna. 4 poäng och högre talar för riskbruk.)
Hur ofta dricker du alkohol?
 • Aldrig (0 poäng)
 • 1 gång i månaden eller mer sällan (1 poäng)
 • 2-4 gånger i månaden (2 poäng)
 • 2-3 gånger i veckan (3 poäng)
 • 4 gånger per vecka eller mer (4 poäng)
Hur ofta dricker du 4 glas eller mer vid samma tillfälle?
 • Aldrig (0 poäng)
 • Mer sällan än en gång i månaden (1 poäng)
 • Varje månad (2 poäng)
 • Varje vecka (3 poäng)
 • Dagligen eller nästan varje dag (4 poäng)
Hur många standardglas dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?
 • 1-2 (0 poäng)
 • 3-4 (1 poäng)
 • 5-6 (2 poäng)
 • 7-9 (3 poäng)
 • 10 eller fler (4 poäng)

Vad är ett riskbruk?

Det finns tydliga risker med en alkoholkonsumtion men också en stor social acceptans för den i vårt samhälle, vilket kan göra det svårt att bedöma vad som egentligen innebär en risk för vår kropp och vår hälsa.

Med riskbruk av alkohol menas en alkoholkonsumtion som innebär en kraftigt ökad risk för sjukdom, för tidig död, alkoholberoende och sänkt livskvalitet. Så här formulerar Socialstyrelsen riktlinjerna för alkoholkonsumtion:

"Ett riskbruk innebär att du en gång i månaden eller oftare dricker mer än vad som motsvarar 4 standardglas vid ett och samma tillfälle."

Att dricka mer än 4 standardglas någon gång om året räknas alltså inte som ett riskbruk även om det ökar risken för olycksfall. Men att däremot varje fredag eller lördag dricka mer än 4 standardglas klassas som berusningsdrickande och är en påtaglig risk för din hälsa och en risk för att utveckla beroende.

"Ett riskbruk innebär att du under en veckas tid dricker mer än vad som motsvarar 10 standardglas."

Att dricka mer än 10 standardglas under en vecka innebär en påtaglig risk för din hälsa och en risk för att utveckla beroende. Att dricka mindre än så, alltså 1-10 standardglas under en vecka, betyder inte att det är riskfritt men det klassas åtminstone som en måttlig konsumtion, vilket vi bör eftersträva. En måttlig konsumtion innebär även att inte dricka fler än 3 standardglas per dag och att du har några dagar helt fria från alkohol under veckan.

När det gäller alkohol är det försiktighetsprincipen som ska råda. Ju mindre vi dricker desto bättre för vår hälsa.

Oavsett om du önskar sluta med alkohol helt eller vill skapa ett kontrollerat drickande kan stödet från en hälsocoach göra förändringsprocessen mer hanterbar. Du och din hälsocoach arbetar då tillsammans för att göra dig mer medveten om dina alkoholvanor och rusta dig med verktyg på väg mot din målsättning.

Mer information om kring alkoholkonsumtion

För att läsa mer om alkoholvanor: Alkohol - 1177

För att läsa mer information om alkoholberoende kan du klicka på länken till 1177.se: Alkoholberoende - 1177

För att läsa om alkoholfri operation kan du klicka på länken till Sahlgrenska Universitetssjukhuset här: Rökfri och alkoholfri före och efter operation - Public_SU (sahlgrenska.se)

För att läsa mer om alkoholens koppling till sjukdomar kan du klicka på länken till Systembolaget.se: Alkohol och sjukdomar | Systembolaget (omsystembolaget.se)

För att läsa mer om alkoholens skadeverkningar kan du klicka på länken till Folkhälsomyndigheten.se: Alkoholens skadeverkningar — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

För att läsa mer om passivt drickande och andrahandsskador kan du klicka på länken till IQ.se: Fakta om alkohol - IQ.se

Alkoholens effekt på kroppen

De eventuella fördelarna av dricka ett eller två glas vin överskuggas alltid av nackdelarna med intaget. Alkohol är aldrig helt ofarligt då det är ett gift som kan kopplas till drygt 200 sjukdomar och hälsoproblem.

Att du känner dig berusad är ett tecken på att din kropp är förgiftad. Men även från första klunken påverkas din lever och risken för cancer ökar ju mer du dricker. Att hålla sig till rekommendationerna är alltså inte samma sak som att det inte finns någon risk för din kropp och din hälsa. Det bästa är förstås att inte dricka alkohol över huvud taget.

Våra kroppar påverkas olika och just din känslighet för alkohol påverkas till stor del av din genetik. För vissa personer kan alltså genetiken göra så att även en måttlig alkoholkonsumtion ger stora negativa effekter på hälsan. Dessutom förändras din kropps förutsättningar för att tåla alkohol ju äldre du blir eller om du börjar med en ny medicin. I dessa fall kan en konsumtion som tidigare inte orsakat dig problem bli direkt skadlig.


Alkoholpaus

En alkoholpaus är en möjlighet för kroppen att läka, sänka din tolerans och samtidigt ett sätt att öva upp självkontroll och på så sätt öka din självkännedom.

En av de många fördelarna med att ha en alkoholpaus eller vara helt nykter jämfört med att dricka mindre är att effekterna på din hälsa blir tydligare.

En paus ifrån drickande kan hjälpa dig att se beteendemönster i situationer kring alkohol och det kan även vara lättare i början att inte dricka alls än att försöka dricka lite.

Tillsammans med din hälsocoach kan du skapa en struktur för vad målet med pausen ska vara, när den ska starta, hur den ska genomföras, vad som behöver förberedas samt hur den ska avslutas.


Material för att förändra alkoholvanor

 

 

 


Såhär bokar du en hälsocoach

Detta behöver du för att boka din hälsocoach

 • Dator, mobil eller surfplatta med tillgång till kamera
 • Internet med bra uppkoppling
 • En lugn avskild plats där du inte riskerar att bli störd av någon eller något
 • Hörlurar rekommenderas för bra ljud under mötet
 • BankID för identifikation

Ett videomöte fungerar precis som ett vanligt besök eller möte, med skillnaden att du inte behöver åka till mottagningen för att träffa din hälsocoach utan kan göra det via din dator, mobil eller surfplatta.

Ladda ner appen Vård och Hälsa eller gå till vardochhalsa.vgregion.se och klicka på Logga in med 1177, identifiera dig med e-legitimation, välj Hälsocoach online på startsidan. För att boka in en tid hos en hälsocoach väljer du Boka tid och följer stegen.

Länk till klientmanual för att boka din hälsocoach