Hans-Ulric jobbskuggade utomlands

Två skogsmaskiner lastar timmer med bergsvy i horisonten

Hans-Ulric Göransson, lärare och internationaliseringsansvarig på Naturbruksskolan Svenljunga, valde att jobbskugga på partnerskolan i Tyskland. Utbytet är en del i projektet Erasmus+ som ger elever och personal möjlighet till APL eller jobbskuggning utomlands.

Internationalisering är ett gemensamt uppdrag för naturbruksförvaltningen och för att kunna driva det internationella arbetet söker vi främst EU-medel för internationella utbyten, både för elever och personal. Internationaliseringsarbetet samordnas av en internationaliseringsgrupp med representanter från alla skolorna.

MIG-projektet finansieras med Erasmus+ medel och ger 50 elever och ungefär 20 personal möjlighet att genomföra APL och jobbskuggning utomlands i länder som Frankrike, Nederländerna, Island, Tyskland och Slovenien. Projektet startades år 2020 och kommer att avslutas i december år 2023.  

Berätta om dina erfarenheter av att jobbskugga en partnerskola:

Det är alltid bra att se något nytt, eller något annat. Jag har fått erfarenheter av hur de tyska lärarna arbetar, vilket jag lärde mig mycket av. Jag har plockat med mig de russinen hem och applicerat dem i min undervisning.  

Varför valde du att jobbskugga en partnerskola? 

En anledning till att jag åkte var att partnerskolan i Tyskland också arbetar med simulatorsbedriven undervisning, så vi utbyter våra kunskaper och erfarenheter med varandra. Utöver det är jag väldigt involverad i det här utbytesarbetet och har drivit det sedan år 2014 så det var ganska självklart att åka iväg. Jag har varit iväg förut men det gör inget att åka igen, eftersom man plockar upp nya saker hela tiden. 

Hur har du utvecklats som lärare under jobbskuggningen? 

Jag har väl blivit en bättre och bättre lärare med åren och jobbskuggningen. Jag utvecklas hela tiden i min roll som lärare. Dessutom är det en bra möjlighet till att hålla igång engelskan lite grann. 

Vad tar du med dig till framtida utbildningstillfällen? 

Det jag tar med mig från de tyska lärarna är tips och trix kring hur man kan skapa en bra relation till sina elever. Det får inte vara för stramt, men man måste kunna ha roligt och dra ett skämt på lektionen.  

Nytt projekt med nya partnerskap

Parallellt med MIG-projektet börjar ett nytt Erasmus+ projekt i juni år 2023, efter att naturbruksförvaltningen har blivit en ackrediterad organisation inom Erasmus+ - programmet. All personal ska ha möjlighet att delta i internationella utbyten fram till år 2027 och flera elever ska kunna genomföra utlands-APL. Just nu pågår arbete med att skapa flera partnerskap för förvaltningens internationaliseringsarbete, till exempel med partners från Finland, Slovakien och Norge. Målet med det nya projektet är att ge alla en möjlighet till att få mångkulturella erfarenheter och kompetenser samt att få insikter och kunskaper om nya arbetsmetoder och utvecklingsidéer som kan integreras i undervisningen på hemmaplan. 

Utbytet är en del av Erasmus+-projektet Make it Greener som medfinansieras av EU. Här kan du läsa mer om Make it Greener.